Ви є тут

Докторські та кандидатські дисертації, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Інформуємо, що захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доцентом кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету Мєдвєдєвою Наталією Анатоліївною на тему «Науково-технічні основи розроблення та оцінювання результативності функціонування систем менеджменту організацій на базі міжнародних стандартів» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Державного університету «Одеська політехніка» 16 грудня 2021 р. не відбудеться у зв'язку з проханням про зняття дисертаційної роботи з захисту за станом здоров'я здобувача.

 

Вербівська Людмила Василівна

Стратегічний розвиток системи електронного бізнесу в національній економіці України.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 16 грудня 2022 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, начальник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • доктор економічних наук, професор Стадник Валентина Василівна, професор кафедри менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету;
 • доктор економічних наук, професор Смерічевська Світлана Василівна, професор кафедри логістики Національного авіаційного університету

Захист 16 грудня 2022 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Національного університету «Одеська політехніка» за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Козлов Олексій Валерійович

Методи та моделі оптимізаційно-орієнтованого синтезу для удосконалення інтелектуальних систем керування нелінійними динамічними об’єктами.
05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 24 листопада 2022 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Кондратенко Юрій Пантелійович, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Шевчук Дмитро Олегович, Національний авіаційний університет, м. Київ, завідувач кафедри організації авіаційних перевезень;
 • доктор технічних наук, професор Волков Віктор Едуардович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, професор кафедри механіки, автоматизації та інформаційних технологій;
 • доктор технічних наук, професор Купін Андрій Іванович, Криворізький національний університет, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Захист відбудеться 24 листопада 2022 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Національного університету «Одеська політехніка» за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 607-Ф.

Трансляція захисту в режимі відеоконференції на платформі Zoom за посиланням.
Ідентифікатор конференції: 894 3568 8444
Код доступу: 995433
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Новак Надія Георгіївна

Організаційний розвиток сектору малого інноваційно-активного бізнесу в умовах стратегічних змін.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 30 вересня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Лайко Олександр Іванович, заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
 • доктор економічних наук, професор Манойленко Олександр Володимирович, директор Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Захист «30» вересня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Діордієв Віктор Олександрович

Організаційно-економічні механізми ринкової логістики.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 30 вересня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Державному університеті «Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, професор кафедри менеджменту міжнародного бізнесу та інновацій Державного університету «Одеська політехніка».

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кібік Ольга Миколаївна, завідувач кафедри національної економіки Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • доктор економічних наук, професор Ніколюк Олена Володимирівна, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист «30» вересня 2021 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Державного університету «Одеська політехніка» за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Денисенко Андрій Володимирович

Інформаційна технологія візуалізації функціонування складних систем на базі дискретно-безперервних мереж
05.13.06 – Інформаційні технології.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 30 вересня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному університеті "Одеська політехніка" Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, професор кафедри комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж Державного університету "Одеська політехніка".

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Мещеряков Володимир Іванович, завідувач кафедри інформатики Одеського державного екологічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Субботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка».

Захист 30 вересня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Державного університету "Одеська політехніка" за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Чумаченко Тетяна Валеріївна

Управління процесом шліфування шляхом регулювання температури різання
05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 24 вересня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному університеті «Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: Лебедєв Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів Державного університету «Одеська політехніка»

Офіційні опоненти:

 • Залога Вільям Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету;
 • Гурей Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Луців Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Захист 24 вересня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Державного університету «Одеська політехніка»: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Циганов Олександр Миколайович

Структурний синтез і параметрична оптимізація трансформаторів та реакторів з шихтованими магнітопроводами
05.09.01– Електричні машини й апарати
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.05
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 20 вересня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України, м. Миколаїв.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Ставинський Андрій Андрійович, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник Римар Сергій Володимирович, завідувач лабораторії інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (м. Київ);
 • кандидат технічних наук, доцент Чайковський Володимир Павлович, доцент кафедри електричних машин Державного університету "Одеська політехніка".

Захист 20 вересня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.05 в Державному університеті "Одеська політехніка" за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Азарова Ірина Борисівна

Моделі і методи управління проектами та програмами сталого просторового розвитку.
05.13.22 – Управління проектами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня докторатехнічних наук.
Захист: 20 вересня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий консультант: доктор наук з державного управління, професор Безверхнюк Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри проектного менеджменту, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Тригуба Анатолій Миколайович, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій, Львівський національний аграрний університет МОН України (м. Львів);
 • доктор технічних наук, професор Іванов Віктор Володимирович, професор кафедри машинознавства та деталей машин, Державний університет «Одеська політехніка» МОН України (м. Одеса);
 • доктор технічних наук, професор Хрутьба Вікторія Олександрівна, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Національний транспортний університет МОН України (м. Київ).

Захист 20 вересня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Державного університету «Одеська політехніка»: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Пар’єва Наталія Олександрівна

Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проєктного бізнес-партнерства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 14 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Балан Олександр Сергійович, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Гончар Ольга Іванівна, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.
 • доктор економічних наук, професор, Седікова Ірина Олександрівна, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій.

Захист «14» травня 2021 р. об 14:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Антощук Віталій Миколайович

Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень малих бізнес-структур в умовах динамічних змін.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 11 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Ліпич Любов Григорівна, професор кафедри підприємницької та туристичної діяльності Луцького національного технічного університету.
 • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Захист «11» травня 2021 р. об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Дорошук Ганна Анатоліївна

Теоретико-методологічні засади управління організаційним розвитком промислових підприємств в умовах інтелектуалізації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 11 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, доцент Юдін Михайло Айзікович, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузнецова Інна Олексіївна, завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Лепейко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеца;
 • доктор економічних наук, професор Олексів Ігор Богданович, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 11 травня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Башинська Ірина Олександрівна

Методологія безпекоорієнтованого управління смартизацією бізнес-процесів промислового підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 7 травня 2021 року
Детальні відомості

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Козаченко Ганна Володимирівна, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ МВС України;
 • доктор економічних наук, професор Отенко Ірина Павлівна, завідувач кафедри міжнародного бізнесу і економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Таранюк Леонiд Миколайович, професор кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету МОН України.

Захист 07 травня 2021 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кійко Сергій Геннадійович

Методологія предиктивної адаптації управління портфелями проєктів енергозбереження на металургійних підприємствах.
05.13.22 – управління проєктами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Приватному акціонерному товаристві «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» Міністерства промислової політики України, м. Запоріжжя.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Дружинін Євген Анатолійович, професор кафедри інформаційних технологій проектування Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, доцент Данченко Олена Борисівна, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету;
 • доктор технічних наук, доцент Бушуєв Денис Антонович, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури.

Захист 6 травня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Немчук Олексій Олегович

Визначення залишкової міцності розрахункових металоконструкцій портових кранів, працюючих в умовах наднормативної експлуатації
05.05.05 – Піднімально-транспортні машини
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – Пустовий Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри "Підйомно-транспортні машини та інжиніринг портового технологічного обладнання" Одеського національного морського університету.

Офіційні опоненти:

 • Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • Никифорчин Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України,
 • Суглобов Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри піднімально-транспортних машин і деталей машин Приазовського державного технічного університету.

Захист 06 травня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Хуссам Ганем

Підвищення ефективності очищення води, в тому числі і від радіоактивних забруднень
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кравченко Володимир Петрович, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник Борисенко Володимир Іванович, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України;
 • кандидат технічних наук Клевцов Сергій Валерійович, доцент кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Захист 06 травня 2021 р. о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Пар’єва Олександра Олександрівна

Інформаційно-аналітична складова стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства на засадах конкурентної розвідки
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Меркулов Микола Миколайович, професор кафедри підприємницької та туристичної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
 • доктор економічних наук, професор Шипуліна Юлія Сергіївна, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Захист «06» травня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ткачова Тетяна Сергіївна

Механізм прийняття рішень формування організаційно-комунікаційної платформи стратегічного розвитку промислових підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Костін Юрій Дмитрович, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, академік НАН України Амоша Олександр Іванович, директор Інституту економіки промисловості НАН України;
 • доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Акимович, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • доктор економічних наук, професор Балан Олександр Сергійович, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Одеського національного політехнічного університету.

Захист 06 травня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Чиченін Вадим Валентинович

Удосконалення теоретичних основ і експеримен­тальних методiв створення енергоефективних структур оборотних систем охолодження АЕС
05.14.14 - Тепловi та ядернi енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук
Захист: 6 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консуль­тант: доктор технiчних наук, професор, Кишневський Вiктор Панасович, Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет, за­вiдувач кафедри технологiї води i палива.

Офіційні опоненти:

 • доктор технiчних наук, професор, Туз Валерiй Омелянович, Нацiональний технiчний унiверситет «Київський полi­технiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського», завiдувач кафедри атомних електричних станцiй та iнженерної теплофiзики.
 • доктор технiчних наук, професор, Ганжа Антон Миколайович, Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський по­лiтехнiчний iнститут», завiдувач кафедри теплотехнi­ки та енергоефективних технологiй.
 • доктор технiчних наук, професор, Кенсицький Олег Георгiйович, Вiддiл теоретичної електротехнiки i дiагностики еле­ктротехнiчного обладнання iнституту електродинамi­ки НАН України, провiдний науковий спiвробiтник.

Захист вiдбудеться 06.05.2021 р. о 13-30 годинi на засiданнi спецiалi­зованої вченої ради Д 41.052.04 при Одеському нацiональному полiте­хнiчному унiверситетi за адресою: пр. Шевченка, 1, м. Одеса, ауд. 22, корпус 10.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Капустян Ірина Володимирівна

Інформаційно-аналітичні інструменти формування рекламних стратегій та маркетингових комунікацій фармацевтичних підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 5 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Соколовська Зоя Миколаївна, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Ковальчук Світлана Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.
 • доктор економічних наук, професор Савіна Галина Григорівна, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Херсонського національного технічного університету.

Захист «05» травня 2021 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Продіус Оксана Іванівна

Теоретико-методологічні засади забезпечення стратегічного розвитку інклюзивних інновацій в контексті соціальної відповідальності підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 5 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету;

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Жилінська Оксана Іванівна, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • доктор економічних наук, професор Філіпішина Лілія Михайлівна, керівник інноваційного центру Первомайської філії національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Захист 05 травня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Бедрій Дмитро Іванович

Інтегроване протиризикове управління науковими проєктами в умовах невизначеності та переходу до циркулярної економіки.
05.13.22 – управління проєктами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 5 травня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, доцент Данченко Олена Борисівна, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, професор кафедри технологій управління, Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • доктор технічних наук, доцент Бушуєв Денис Антонович, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури.

Захист 5 травня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Малін Олександр Львович

Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку державно-приватного партнерства в інформаційно-інноваційній економіці.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 30 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету;

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, доцент Комарницька Ганна Омелянівна, виконуюча обов’язки завідувача кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • доктор економічних наук, професор Кузьмин Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Захист 30 квітня 2021 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Нефедова Олександра Георгіївна

Формування конкурентоспроможного адаптаційного потенціалу підприємства в умовах нестабільності ринку.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 30 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Дубницький Володимир Іванович, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Дейнега Олександр Вікторович, проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету;
 • доктор економічних наук, професор Захарченко Віталій Іванович, професор кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Одеського національного політехнічного університету.

Захист 30 квітня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Меркотан Кирило Костянтинович

Застосування багаточастинкових полів в теорії електрослабкої взаємодії
01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.06
Здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Захист: 30 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Шарф Ігор Володимирович, Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор Адамян Вадим Мовсесович, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, завідувач кафедри теоретичної фізики;
 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Болотін Юрій Львович, Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, завідувач відділу теоретико-групових властивостей елементарних частинок, теорії ядра і нелінійної механіки.

Захист 30.04.2021 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.06 в Одеському національному політехнічному університеті, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, ауд. 517 Т.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Лук’янов Дмитро Володимирович

Системний інжиніринг на основі моделювання в управлінні проєктами.
05.13.22 – Управління проєктами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 29 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі Управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, професор кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проєктами, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова;
 • доктор технічних наук, доцент Корж Роман Орестович, проректор з науково-педагогічної роботи, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • доктор технічних наук, доцент Фесенко Тетяна Григорівна, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

Захист 29 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рубан Олександр Дмитрович

Діагностичні моделі та методи їх редукції в системах ідентифікації неперервних динамічних об’єктів
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Спеціалізована вчена рада: К 41.052.11
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 29 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті на кафедрі комп’ютеризованих систем управління.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Фомін Олександр Олексійович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Атаманюк Ігор Петрович, Миколаївський національний аграрний університет, завідувач кафедри вищої та прикладної математики
 • доктор технічних наук, доцент Іванюк Віталій Анатолійович, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, завідувач кафедри інформатики

Захист 29 квітня 2021 року о 16:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.11 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка 1, ауд. 121Г.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Комарова Ярослава Олегівна

Енергоефективні технології генерації синтез-газу для вирівнювання навантажень енергоустановок АЕС
05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 27 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Корольов Олександр Вікторович, професор кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук Борисенко Володимир Іванович, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки АЕС НАН України.
 • кандидат технічних наук, Балашевський Олександр Сергійович, керівник відділення науково-технічної підтримки ВП НТЦ в м. Одеса ДП «НАЕК "Енергоатом».

Захист 27 квітня 2021 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд.23 ттл, корпус 10.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Павлишин Павло Яремович

Підвищення надійності роботи енергетичної арматури
05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 27 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Корольов Олександр Вікторович, Одеський національний політехнічний університет

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, Борисенко Володимир Іванович ІІнститут проблем безпеки АЕС НАН України, завідуючий відділом атомної енергетики
 • кандидат технічних наук, Балашевський Олександр Сергійович, ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом», керівник відділення науково-технічної підтримки.

Захист 27 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 23 ттл, корпус 10.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рудковський Олег Вадимович

Моделі і засоби прикладного математичног моделювання ресурсоефективних операцій вантажоперевезень залізницею
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Спеціалізована вчена рада: К 41.052.11
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 27 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Положаєнко Сергій Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Палагін Володимир Васильович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри радіотехніки, телекомунікацій і робототехніки;
 • кандидат технічних наук Махович Олександр Іванович, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, aсистент кафедри мережевих та інтернет технологій.

Захист відбудеться «27» квітня 2021 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.11 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка 1, ауд. 121ГУК.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Угрин Дмитро Ілліч

Інформаційні технології підтримки прийняття рішень на основі ройового інтелекту для галузевих геоінформаційних систем
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 26 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Литвин Василь Володимирович, завідувач кафедри інформаційних систем і мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Крилов Віктор Миколайович, професор кафедри прикладної математики Одеського національного політехнічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Західноукраїнського національного університету;
 • доктор технічних наук, професор Гожий Олександр Петрович, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Захист 26 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів