Ви є тут

Докторські та кандидатські дисертації, що прийняті до захисту спеціалізованими вченими радами університету

Швець Олександр Петрович

Підвищення ефективності експлуатації водойм-охолоджувачів АЕС (на прикладі Хмельницької АЕС).
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 22 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кравченко Володимир Петрович, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Афтанюк Валерій Валентинович, професор кафедри суднової теплоенергетики Національного університету «Одеська морська академія»;
 • кандидат технічних наук, Балашевський Олександр Сергійович, керівник відділення науково-технічної підтримки у м. Одеса ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом» Міністерства енергетики України.

Захист 22 квітня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ковалик Оксана Анатоліївна

Інфраструктура підтримки розвитку малого бізнесу у сферах економічної діяльності.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 20 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Юдін Михайло Айзикович, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Стадник Валентина Василівна, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету;
 • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Шлафман Наталія Леонідівна, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Захист «20» квітня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Лінгур Любов Миколаївна

Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу в умовах діджиталізації економіки.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 20 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Соколовська Зоя Миколаївна, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • Доктор економічних наук, професор Краснокутська Наталія Станіславівна, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Доктор економічних наук, професор Мартинюк Олена Анатоліївна, професор кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.

Захист «20» квітня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Какаєв Андрій Олександрович

Надпвільне хвильове нейтронно-ядерне горіння на теплових нейтронах у торій-уранових подільних середовищах
01.04.16 - Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.06
Здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Захист: 16 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Тарасов Віктор Олексійович, професор кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Ганн Володимир Васильович, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, старший науковий співробітник Науково-технічного комплексу «Ядерний паливний цикл».
 • доктор фізико-математичних наук, професор Павлович Володимир Миколайович, Інститут ядерних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики.

Захист відбудеться 16 квітня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.06 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 517Т.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Пирогов Тимофій Валерійович

Обґрунтування безпечної експлуатації теплообмінників аварійного розхолоджування РУ ВВЕР-1000 з урахуванням нестаціонарних навантажень
05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 13 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Державному підприємстві «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» Міністерства енергетики України (м.Київ).

Науковий керівник: Доктор технічних наук, Професор Корольов Олександр Вікторович, Професор кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • Доктор технічних наук, С.н.с Сорокова Наталія Миколаївна, Професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Доктор технічних наук, Доцент Ромашов Юрій Володимирович, Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Захист відбудеться 13 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ, корпус 10.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Шелешей Тетяна Вікторівна

Дослідження факторів впливу на підвищення теплової ефективності енергетичного обладнання ТЕС
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 13 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Абдулін Михайло Загретдинович, доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Арсірій Василь Анатолійович, завідувач кафедри прикладної екології та гідрогазодинаміки, професор кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеського національного політехнічного університету;
 • кандидат технічних наук, Безценний Ігор Валентинович, старший науковий співробітник відділу енерготехнологічного використання твердого палива Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.

Захист відбудеться 13 квітня 2021 р. о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 в Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ) за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ, корпус 10.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Войтецький Ігор Євгенович

Удосконалення управління енергетичною установкою за допомогою модельно-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень
05.13.07 – Автоматизація процесів керування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 9 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національному університеті “Одеська морська академія” Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Вишневський Леонід Вікторович, професор кафедри автоматизації суднових енергетичних установок Національного університету “Одеська морська академія”.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Водічев Володимир Анатолійович, професор кафедри електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Тимченко Віктор Леонідович, професор кафедри морського приладобудування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Захист 9 квітня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Рижков Ігор Вікторович

Моделі та методи вторинного перетворення інформації при оцінці просторової орієнтації об’єктів в складних умовах
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 9 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Ковшов Геннадій Миколайович, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Ліщинська Людмила Броніславівна, професор кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Мусієнко Максим Павлович, професор кафедри комп’ютерної інженерії Чорноморського національного університету ім. П. Могили;
 • доктор технічних наук, професор Ситніков Валерій Степанович, завідувач кафедри комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету.

Захист 9 квітня 2021 р. о 15:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Волкова Наталія Павлівна

МОДЕЛІ І МЕТОДИ СЕГМЕНТАЦІЇ СПЕКТРАЛЬНО-СТАТИСТИЧНИХ ТЕКСТУР В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОРОВИХ ОБРАЗІВ
05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 8 квітня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник доктор технічних наук, професор
Крилов Віктор Миколайович,
Одеський національний політехнічний університет,
професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Литвиненко Володимир Іванович,
Херсонський національний технічний університет,
завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних
наук

доктор технічних наук, професор
Березький Олег Миколайович,
Західноукраїнський національний університет,
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії

Захист відбудеться 8 квітня 2021 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Шаповалов Геннадій Віталійович

Математичне моделювання критичних явищ у багатокомпонентних системах на основі напівпровідникових сполук II – VI та III – V груп
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Спеціалізована вчена рада: К 41.052.11
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 10 березня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Казаков Анатолій Іванович, професор кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Федорчук Володимир Анатолійович, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка МОНУ, завідувач кафедри інформатики;
 • кандидат технічних наук Красношлик Наталя Олександрівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри прикладної математики та інформатики.

Захист 10 березня 2021 р. о 17:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.11 Одеського національного політехнічного університету. Захист проводиться дистанційно.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Олех Георгій Сергійович

Моделі та методи оцінки цінності для проектів сталого розвитку
05.13.22 – управління проектами та програмами
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 5 березня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: Колеснікова Катерина Вікторівна, доктор технічних наук, професор кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • Бушуєва Наталія Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва та архітектури;
 • Пітерська Варвара Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації портів і технології вантажних робіт Одеського національного морського університету.

Захист 5 травня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Бондарчук Марія Євгенівна

Стратегічні основи регулювання розвитку ринку харчових продуктів в системі забезпечення продовольчої безпеки.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 5 березня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Бавико Олександр Євгенович, професор кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Іляш Ольга Ігорівна, проректор з наукової та міжнародної діяльності Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет фінансів»;
 • кандидат економічних наук, доцент Гмиря Вікторія Петрівна, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу.

Захист «05» березня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Скрипник Наталія Анатоліївна

Управління кадровим потенціалом стійкого інноваційного розвитку підприємства.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 5 березня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, доцент Єпіфанова Ірина Юріївна, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету;
 • доктор економічних наук, доцент Борщ Вікторія Ігорівна, проректор з перспективного розвитку Одеського національного медичного університету.

Захист «05» березня 2021 р. о 13 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Єрмак Світлана Олександрівна

Методологія стратегічного управління інклюзивним розвитком інноваційної діяльності підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 4 березня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету;

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Гончаренко Олена Миколаївна, декан факультету фінансів та банківської справи Одеського національного економічного університету;
 • доктор економічних наук, доцент Єпіфанова Ірина Юріївна, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Рєпіна Інна Миколаївна, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Захист 04 березня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Корецька Ольга Валеріївна

Теоретично-методичне забезпечення управління фінансово-економічної безпекою підприємств основної портової діяльності.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 4 березня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Котлубай Олексій Михайлович, професор кафедри підприємництва і туризму Одеського національного морського університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Міщенко Максим Іванович, професор кафедри економіки та менеджменту Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
 • доктор економічних наук, професор Кібік Ольга Миколаївна, завідувач кафедри національної економіки Національного університету «Одеська Юридична Академії.

Захист «04» березня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Добринін Євгеній Вікторович

Інформаційна технологія автоматизації технічного діагностування каналів стволів артилерійських гармат за акустичними полями пострілів
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 28 січня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», в/ч А1013 Міністерства оборони України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, Болтьонков Віктор Олексійович, доцент кафедри інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, провідний науковий співробітник НДУ розвитку систем озброєння та військової техніки ВМС Інституту Військово-Морських Сил НУ «ОМА».

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Андрощук Олександр Степанович., старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем охорони державного кордону науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький;
 • доктор технічних наук, професор Крісілов Віктор Анатолійович, завідувач кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Захист 28 січня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Беспалова Алла Вікторівна

Підвищення ефективності технології розрізання кам'яних будівельних матеріалів
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 26 січня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: Лебедєв Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства та технології матеріалів Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • Калафатова Людмила Павлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри "Мехатронні системи машинобудівельного обладнання" Донецького національного технічного університету;
 • Марчук Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри приладобудування Луцького національного технічного університету;
 • Ступницький Вадим Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології машинобудування національного університету «Львівська політехніка».

Захист 26 січня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Манікаєва Ольга Сергіївна

Методи класифікації гетерогенних даних в інтелектуальних системах медико-соціологічного моніторінгу
05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту
Спеціалізована вчена рада: K 41.052.08
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 26 січня 2021 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Арсірій Олена Олександрівна, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Литвиненко Володимир Іванович, завідувач кафедри інформаційних технологій і комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету;
доктор технічних наук, професор Субботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка».

Захист 26 січня 2021 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кулик Володимир Олексійович

Методи та механізми управління інноваціями у проектно-орієнтованих організаціях харчової промисловості.
05.13.22 – управління проектами та програмами.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.09
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 28 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України, м. Дніпро.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент, Петренко Віталій Олександрович, заслужений діяч науки і техніки України, Національна металургійна академія України, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проектами (м. Дніпро).

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор, Чернов Сергій Костянтинович, Заслужений працівник промисловості України, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, завідувач кафедри управління проектами (м. Миколаїв);
 • доктор технічних наук, професор, Колеснікова Катерина Вікторівна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри технологій управління.

Захист 28 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Ахмеш Тамем

Моделі і методи поведінкового робочого контролю розподілених систем моніторингу та діагностування на основі мереж Петрі
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 28 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Мартинюк Олександр Миколайович, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Глухов Валерій Сергійович, професор кафедри електронних обчислювальних машин; Національного університету
 • «Львівська політехніка»;
 • кандидат технічних наук, доцент Кльоц Юрій Павлович, завідувач кафедри кібербезпеки, комп'ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету.

Захист 28 грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Кузнєцов Микола Олександрович

Моделі та методи підвищення контролепридатності схем на FPGA та достовірності результатів в цифрових компонентах систем критичного застосування
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 28 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Романюк Олександр Никифорович, завідувач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Глухов Валерій Сергійович, професор кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 28 грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Новікова Наталія Олексіївна

Інформаційна технологія автоматизації об’єктно-орієнтованого моделювання на основі вимог предметної галузі
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Захист: 21 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Крісілов Віктор Анатолійович, завідувач кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Малахов Євгеній Валерійович, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова;
 • кандидат технічних наук, доцент Коробейнікова Тетяна Іванівна, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», .

Захист 21 грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Мельник Оксана Володимирівна

Теоретико-методологічні засади капіталізації промислових підприємств.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 18 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету МОН України;

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
 • доктор економічних наук, професор Дерев’янко Олена Георгіївна професор кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій;
 • доктор економічних наук, професор Брюховецька Наталія Юхимівна, завідуюча відділом проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України.

Захист 18 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Буковський Олександр Олександрович

Наукові засади структурного перетворення авіаційної промисловості України.
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Захист: 18 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Соколи Іван Іванович, професор кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Смерічевська Світлана Василівна, професор кафедри менеджменту і логістики Національного авіаційного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Захист «18» грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Посох Валерій Олегович

Удосконалення методів розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації опорних елементів реактора ВВЕР-1000
05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.04
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Захист: 9 грудня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Державному підприємстві «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» Міністерства енергетики України (м. Київ).

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дубковський В’ячеслав Олександрович, професор кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Черноусенко Ольга Юріївна, завідувач кафедри теплових енергетичних установок теплових та атомних електричних станцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • кандидат технічних наук Балашевський Олександр Сергійович, керівник відділення науково-технічної підтримки ВП НТЦ в м. Одеса ДП «НАЕК «Енергоатом».

Захист відбудеться 9 грудня 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 22 ТТЛ, корпус 10.
 

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Данілова Ельвіра Ігорівна

Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 30 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, доцент Корчевська Лілія Олександрівна, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Херсонського національного технічного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету МОН України;
 • доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна, декан економічного факультету Запорізького національного університету МОН України.

Захист 30 листопада 2020 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Фроленкова Ольга Вікторівна

Забезпечення якісних характеристик напиленого термобар’єрного шару ельборовим шліфуванням
05.02.08 – Технологія машинобудування
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Кандидат технічних наук
Захист: 20 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: Лебедєв Володимир Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства та технології матеріалів Одеського національного політехнічного університету

Офіційні опоненти:

 • Гурей Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування національного університету «Львівська політехніка»;
 • Новіков Федор Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри природо-охоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Захист 20 листопаду 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Защолкін Костянтин Вячеславович

Стеганографічно-орієнтовані моделі, методи і засоби контролю цілісності та автентичності FPGA-базованих компонентів комп’ютерних систем
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Захист: 19 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Дрозд Олександр Валентинович, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Тернопільського національного економічного університету;
 • доктор технічних наук, професор Романюк Олександр Никифорович, завідувач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету;
 • доктор технічних наук, доцент Романкевич Віталій Олексійович, професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Захист 19 листопада 2020 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Онисько Олег Романович

Теоретичні основи проєктування нарізевих різців для точіння замкових нарізевих з’єднань з підвищеними експлуатаційними характеристиками
05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти.
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.02
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Захист: 18 листопада 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Панчук Віталій Георгійович, завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудування. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, завідувач кафедри технології машинобудування.;
 • доктор технічних наук, професор Залога Вільям Олександрович, Сумський державний університет МОН України, професор кафедри технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів;
 • доктор технічних наук, професор Луців Ігор Володимирович, Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя МОН України, професор кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Захист відбудеться 18 листопаду 2020 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів

Некрасова Любов Аркадіївна

Стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації.
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Спеціалізована вчена рада: Д 41.052.10
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Захист: 29 жовтня 2020 року
Детальні відомості

Дисертацією є кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Бельтюков Євген Афанасійович, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор Масленніков  Євген  Іванович, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені  І.І. Мечникова;
 • доктор економічних наук, професор Шарко Маргарита Василівна, професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Ястремська Олена Миколаївна, завідувач кафедрою менеджменту, логістики  та економіки  Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Захист 29 жовтня  2020 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.

Дисертація, автореферат та відгуки офіційних опонентів