Ви є тут

Університет в Google Scholar

Профіль університету у Google Scholar

Одеська політехніка

 

Профілі кафедр і навчально-наукових інститутів та факультетів університету у Google Scholar

Інститут медичної інженерії:

Інститут комп'ютерних систем:

Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій:

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій:

Інститут машинобудування:

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту:

Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління:

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту:

Українсько-іспанський інститут:

 • Навчально-методичний центр "ГРАНД";
 • Лабораторія інноваційних технологій дидактики іспанської мови "Рібас".

Українсько-німецький інститут:

Українсько-польський інститут:

Інститут дистанційної і заочної освіти:

 • Управління навчальних центрів.

Інститут підготовки іноземних громадян:

Гуманітарний факультет:

Хіміко-технологічний факультет:

Відокремлені кафедри:

 • Кафедра військової підготовки;
 • Кафедра природничо-наукової підготовки.
ІГН ▪ Інститут гуманітарних наук
 • Кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій
 • Кафедра історії та етнографії України
 • Кафедра культурології та філософії культури
 • Кафедра міжнародних відносин та права
 • Кафедра політології
 • Кафедра психології та соціальної роботи
 • Кафедра філософії, історії та політології
ІДЗО ▪ Інститут дистанційної та заочної освіти
 • Кафедра природничо-наукової підготовки
ІЕ ▪ Інститут енергетики
 • Кафедра атомних електростанцій
 • Кафедра екологічної безпеки та гідравліки
 • Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики
 • Кафедра теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій
 • Кафедра технології води та палива
ІЕЕ ▪ Інститут електротехніки та електромеханіки
 • Кафедра електричних машин
 • Кафедра електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням
 • Кафедра електромеханічної інженерії
 • Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту
ІЕМ ▪ Інститут економіки та менеджменту
 • Кафедра економіки
 • Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком
 • Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
 • Кафедра маркетингу
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра міжнародного менеджменту та інновацій
 • Кафедра обліку, аналізу і аудиту
 • Кафедра підприємництва і торгівлі
 • Кафедра публічного управління та адміністрування
ІІБРТ ▪ Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
 • Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп'ютерних технологій
 • Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення
 • Кафедра радіоелектроних і телекомунікаційних систем
 • Кафедра радіотехнічних пристроїв
ІКС ▪ Інститут комп'ютерних систем
 • Кафедра інженерії програмного забезпечення
 • Кафедра інформаційних систем
 • Кафедра інформаційних технологій
 • Кафедра комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж
 • Кафедра комп’ютеризовані системи та програмні технології
 • Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
 • Кафедра фізики
ІМІ ▪ Інститут медичної інженерії
 • Кафедра біомедичної інженерії
 • Кафедра фізичного виховання та спорту
 • Кафедра цивільної безпеки та охорони праці
ІПІГ ▪ Інститут підготовки іноземних громадян
 • Кафедра лінгводидактики
 • Кафедра природознавчих наук
 • Кафедра української мови
ІПСУ ▪ Інститут публічної служби та управління
 • Кафедра державознавства, права та європейської інтеграції
 • Кафедра менеджменту, фінансів і бізнес-технологій
 • Кафедра місцевого самоврядування та розвитку територій
 • Кафедра публічного управління та регіоналістики
 • Кафедра соціально-гуманітарних наук
ІХТФ ▪ Інститут хімічних технологій та фармації
 • Кафедра теоретичних основ хімії
 • Кафедра фармації
 • Кафедра хімічних технологій
ІЦТДТ ▪ Інститут цифрових технологій, дизайну та транспорту
 • Кафедра вищої математики та моделювання систем
 • Кафедра динаміки машин та механічної інженерії
 • Кафедра інтегрованих технологій управління
 • Кафедра інформаційних технологій проєктування та дизайну
 • Кафедра матеріалознавства та інженерії матеріалів
 • Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації
 • Кафедра технології та управління ливарними процесами
 • Кафедра цифрових технологій в інжинірингу
ІШІР ▪ Інститут штучного інтелекту та робототехніки
 • Кафедра комп'ютерних систем
 • Кафедра програмних і комп’ютерно-інтегрованих технологій
 • Кафедра штучного інтелекту та аналізу даних
УІІ ▪ Українсько-іспанський інститут
 • Кафедра іспанської мови та спеціального перекладу
УНІ ▪ Українсько-німецький інститут
 • Кафедра англійської філології та перекладу
 • Кафедра германських мов та перекладу
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання
УПІ ▪ Українсько-польський інститут
 • Кафедра професійно орієнтованої польської мови
 • Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики