Ви є тут

Університет в Google Scholar

Профіль університету у Google Scholar

Одеська політехніка

 

Профілі кафедр і навчально-наукових інститутів та факультетів університету у Google Scholar

Інститут медичної інженерії:

Інститут комп'ютерних систем:

Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій:

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій:

Інститут машинобудування:

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту:

Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління:

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту:

Українсько-іспанський інститут:

 • Навчально-методичний центр "ГРАНД";
 • Лабораторія інноваційних технологій дидактики іспанської мови "Рібас".

Українсько-німецький інститут:

Українсько-польський інститут:

Інститут дистанційної і заочної освіти:

 • Управління навчальних центрів.

Інститут підготовки іноземних громадян:

Гуманітарний факультет:

Хіміко-технологічний факультет:

Відокремлені кафедри:

 • Кафедра військової підготовки;
 • Кафедра природничо-наукової підготовки.
ГФ ▪ Гуманітарний факультет
 • Кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій
 • Кафедра історії та етнографії України
 • Кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури
 • Кафедра міжнародних відносин та права
 • Кафедра політології
 • Кафедра психології та соціальної роботи
 • Кафедра філософії та методології науки
ІБЕІТ ▪ Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
 • Кафедра економіки підприємств
 • Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком
 • Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
 • Кафедра маркетингу
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра міжнародного менеджменту та інновацій
 • Кафедра обліку, аналізу і аудиту
 • Кафедра підприємництва і торгівлі
 • Кафедра публічного управління та адміністрування
ІДЗО ▪ Інститут дистанційної і заочної освіти
 • Кафедра природничо-наукової підготовки
ІЕЕ ▪ Інститут електромеханіки та енергоменеджменту
 • Кафедра електричних машин
 • Кафедра електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням
 • Кафедра електромеханічної інженерії
 • Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту
ІЕКСУ ▪ Інститут енергетики і комп'ютерно-інтегрованих систем управління
 • Кафедра атомних електростанцій
 • Кафедра комп'ютерних технологій автоматизації
 • Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки
 • Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики
 • Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій
 • Кафедра технології води та палива
ІІБРТ ▪ Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
 • Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп'ютерних технологій
 • Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення
 • Кафедра радіоелектроних і телекомунікаційних систем
 • Кафедра радіотехнічних пристроїв
ІКС ▪ Інститут комп'ютерних систем
 • Кафедра інформаційних систем
 • Кафедра інформаційних технологій
 • Кафедра комп'ютеризованих систем управління
 • Кафедра комп'ютерних інтелектуальних систем і мереж
 • Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
 • Кафедра системного програмного забезпечення
 • Кафедра фізики
ІМБТ ▪ Інститут машинобудування та транспорту
 • Кафедра вищої математики та моделювання систем
 • Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів
 • Кафедра машинознавства та деталей машин
 • Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування
ІМІ ▪ Інститут медичної інженерії
 • Кафедра біомедичної інженерії
 • Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності
 • Кафедра фізичного виховання та спорту
ІПІГ ▪ Інститут підготовки іноземних громадян
 • Кафедра лінгводидактики
 • Кафедра природознавчих наук
 • Кафедра української та російської мов
ІПТДМ ▪ Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту
 • Кафедра інформаційних технологій проектування та дизайну
 • Кафедра матеріалознавства та технології матеріалів
 • Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації
 • Кафедра технології машинобудування
 • Кафедра технології та управління ливарними процесами
ІШІР ▪ Інститут штучного інтелекту та робототехніки
 • Кафедра комп'ютерних систем
 • Кафедра проектного навчання в IT
УІІ ▪ Українсько-іспанський інститут
 • Кафедра іспанської мови та спеціального перекладу
УНІ ▪ Українсько-німецький інститут
 • Кафедра англійської філології та перекладу
 • Кафедра германських мов і перекладу
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання
УПІ ▪ Українсько-польський інститут
 • Кафедра польської мови
 • Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики
ХТФ ▪ Хіміко-технологічний факультет
 • Кафедра органічних і фармацевтичних технологій
 • Кафедра теоретичних основ хімії
 • Кафедра технології неорганічних речовин і екології