Ви є тут

Місія, візія, ціль університету

Місія університету

Підготовка на засадах академічної культури доброчесності та національної ідентичності високо кваліфікованих фахівців, здатних навчатися впродовж життя, та формування інтелектуального капіталу суспільства.

 

Візія університету

Бути сучасним університетом, який поєднує освітню, наукову та інноваційну діяльність в середовищі високої інституційної культури та здатним генерувати наукові знання та інноваційні технології, досягнення яких базовані на вікових традиціях пізнання та визнані в Україні і Світі.

 

Ціль університету

Забезпечення стійкого розвитку університету, інтегрованого у світовий освітньо-науковий простір.