Ви є тут

Форми навчання

В нашому університеті здійснюється підготовка фахівців за такими формами навчання:

 

Очна (денна) форма навчання

Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття вищої освіти та побудована на принципі постійного особистого спілкування здобувачів віщої освіти і викладачів.

 

Заочна (дистанційна) форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття вищої освіти з одночасним поєднанням іншої активної діяльності та побудована на самостійній роботі здобувачів вищої освіти з періодичним (два рази на семестр) особистим спілкуванням з викладачами.

Дистанційне навчання – це варіант реалізації заочної форми навчання, який ґрунтується на використанні специфічних освітніх технологій із сучасними методиками навчання, технічними засобами зв’язку та передачі інформації. Нормативна база, яка при цьому використовується, – це нормативна база заочної форми навчання.

 

Паралельне навчання

Особи (студенти), які здобувають ступінь (рівень) вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, можуть одночасно (паралельно) здобувати такий самий або нижчий ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю.