Ви є тут

Антиплагіат

Для забезпечення проведення процедури перевірки навчальних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату, а також для попередження порушень принципів академічної доброчесності здобувачами, науковими та науково-педагогічними працівниками, Одеська політехніка використовує антиплагіатну систему Strikeplagiarism.com.

Система Strikeplagiarism.com – це ІТ-інструмент, призначений для перевірки справжності текстових документів. Завданням системи є надання інформації, яка дозволяє ідентифікувати кількість запозичень в уже згадуваному тексті і їх джерелах.

Доступ до системи мають відповідальні особи кафедр, науково-технічної бібліотеки університету, відділу аспірантури та докторантури, редакційних відділів наукових видань університету.