Ви є тут

Проекти нормативно-правових актів університету

Перейти до чинних нормативно-правових актів

На цій сторінці оприлюднюються проекти внутрішніх нормативно-правових актів університету з метою їх громадського обговорення.

До кожного нормативно-правового акту, що знаходиться на стадії обговорення, можна висловити свої пропозиції та зауваження, які будуть спрямовані розробникам документу.

 

Проекти нормативно-правових актів, що знаходяться на стадії обговорення

3 травня 2023 року.

про порядок реалізації міжнародних проєктів, грантів та договорів в Національному університеті "Одеська політехніка"

Зауваження та пропозиції приймаються до 2 червня 2023 року на e-mail: shobik@op.edu.ua
19 квітня 2023 року.

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Зауваження та пропозиції приймаються до 19 травня 2023 року на e-mail: czyavo@op.edu.ua
19 квітня 2023 року.

про освітню програму

Зауваження та пропозиції приймаються до 19 травня 2023 року на e-mail: czyavo@op.edu.ua
11 липня 2022 року.

перевірки навчально-методичних та наукових робіт на унікальність тексту

Зауваження та пропозиції приймаються до 30 серпня 2022 року на e-mail: czyavo@opu.ua
14 березня 2022 року.

про академічну доброчесність у Національному універcитеті "Одеська політехніка"

Зауваження та пропозиції приймаються до 20 квітня 2022 року на e-mail: czyavo@op.edu.ua
8 вересня 2021 року.

про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми

Зауваження та пропозиції приймаються до 8 жовтня 2021 року на e-mail: czyavo@opu.ua
8 вересня 2021 року.

Процедура вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти Державного університету «Одеська політехніка»

Зауваження та пропозиції приймаються до 8 жовтня 2021 року на e-mail: czyavo@opu.ua
8 вересня 2021 року.

Процедура затвердження освітніх програм

Зауваження та пропозиції приймаються до 8 жовтня 2021 року на e-mail: czyavo@opu.ua
11 червня 2021 року.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Зауваження та пропозиції приймаються до 30 червня 2021 року на e-mail: ntsad@opu.ua
1 грудня 2020 року.

видання наказів про затвердження складу груп забезпечення.

6 січня 2020 року.

про робочу програму навчальної дисципліни.

18 жовтня 2019 року.

щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів.

Архів проектів нормативно-правових актів, що знаходилися на стадії обговорення

25 травня 2022 року.

Перелік видів та норм часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Одеської політехніки

7 лютого 2022 року.

Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2022 рік

28 травня 2021 року.

Положення про гаранта освітньої програми.

28 травня 2021 року.

Положення про Раду з якості освітньої діяльності Державного університету «Одеська політехніка»

28 травня 2021 року.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»

1 червня 2021 року.

Положення про Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного Університету «Одеська політехніка»

21 квітня 2021 року.

Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки

20 січня 2020 року.

про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

6 січня 2020 року.

про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.