Ви є тут

Спеціальності підготовки

В нашому університеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія
104 Фізика та астрономія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
183 Технології захисту навколишнього середовища
226 Фармація, промислова фармація
231 Соціальна робота
274 Автомобільний транспорт
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії