Ви є тут

Умови доступності університету для навчання осіб з особливими освітніми потребами

На території університету всі шляхи руху до будівель і споруд мають тверде покриття. 

Ширина пішохідних доріжок або тротуарів із зустрічним рухом є не менше ніж 1,8 метра.

Університет забезпечує надання місць для паркування особистого автотранспорту осіб з особливими освітніми потребами або транспорту, який їх перевозить, поблизу входу до будівель і споруд, не далі ніж за 50 метрів.

Приймальна комісія розташована в головному навчальному корпусі (Одеса, проспект Шевченка, 1). Доступ до корпусу забезпечується широкими тротуарами (покриття – тротуарна плитка). Ґанок корпусу обладнаний пандусом, вхідні двері корпусу збільшеної ширини, без порогів.

У корпусі особам з особливими освітніми потребами забезпечено безперешкодний доступ до:

  • приймальної комісії (кабінет № 125: двері мають додаткову стулку для збільшення ширини, поріг відсутній);
  • деканату Інституту дистанційної та заочної освіти (кабінет № 116: двері збільшеної ширини, поріг на рівні підлоги);
  • буфету (розташований у вестибюлі корпусу, прохід широкий, пороги відсутні);
  • санітарного вузлу, пристосованого для осіб з інвалідністю.

В університеті діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) університету.

Університет гарантує особам з особливими освітніми потребами можливість дістатися будь-якого місця на території університету, у тому числі, за необхідності, організовується перенесення осіб з особливими освітніми потребами по сходах в корпусах, де відсутні ліфти або підйомники.

В університеті діє Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Університет забезпечує особам з особливими освітніми потребами можливість здобувати освіту в інклюзивної групі – це академічна група, де поряд із іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами.

З метою організації інклюзивного навчання в університеті працює група психолого-педагогічного супроводу, яка забезпечує для осіб з особливими освітніми потребами спеціальний навчально-реабілітаційний супровід, а саме: 

  • надає допомогу в організації освітнього процесу, забезпечує написання та моніторинг виконання індивідуального навчального плану осіб з особливими освітніми потребами, організацію індивідуальних консультацій тощо; 
  • надає психологічну та педагогічну допомогу під час освітнього процесу; 
  • здійснює заходи щодо створення умов для соціальної та соціально-побутової підтримки осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі надання інформації та допомоги у влаштуванні в гуртожиток, отриманні технічних засобів реабілітації, організації волонтерської допомоги;
  • забезпечує надання місця для паркування особистого автотранспорту осіб з особливими освітніми потребами або транспорту, який їх перевозить.

Супровід осіб з особливими освітніми потребами під час здобуття освіти можуть здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери.

Університетом забезпечується можливість проживання осіб з особливими освітніми потребами разом із особами, що їх супроводжують, (гуртожиток № 3: розташований у безпосередній близькості від навчальних корпусів університету, будівля має окремий вхід, що обладнаний пандусом, який дає доступ до житлових приміщень, минаючи вестибюль зі сходами).


Технічний звіт щодо відповідності Університету Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.