Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика

Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Магістр культурології за спеціалізацією «Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика».
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Магістр культурології за спеціалізацією «Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика».
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Магістр культурології за спеціалізацією «Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика».
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі:

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 034 Культурологія.

Спеціалізація – Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика.

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 034 Культурологія.

Спеціалізація – Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика.

Ступінь вищої освіти – Магістр.
Спеціальність – 034 Культурологія.
Спеціалізація – Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика.

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми

Теоретичне визначення феномена культури, і, спираючись на це, прогнозування, проектування і регулювання актуальних культурних процесів в соціальній практиці (зокрема в сфері кіберкультури та соціокультурних процесів міста), розробка основних напрямків культурної політики, цілей та методів діяльності мережі культурних інститутів, завдань і технологій соціокультурної взаємодії, актуалізації культурної спадщини.

Об’єкти вивчення:

культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, способи їх втілення й використання.

Цілі навчання:

підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і проблем.

Теоретичний зміст предметної області:

система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології:

методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.

Інструменти та обладнання:

аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Internet; інформаційно-комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.

Фокус освітньої програми

Дослідження у фундаментальній та прикладній культурології, культурній антропології та семіотиці, інтегроване поєднання навчальних курсів гуманітарних дисциплін з сучасними ІТ технологіями, що дозволить студентам стати конкурентоспроможними фахівцями. 

Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку систем дослідження та управління культурою, наукове забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в галузі культурної урбаністики та віртуального простора соціокультурної взаємодії та мистецтва, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

Ключові слова: культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика, медіапростір, соціокультурне проектування, креативні індустрії.

Особливості та відмінності програми

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з фундаментальної та практичної культурології, семіотики, методів актуалізації та економізації культурного потенціалу регіону, створення культурних політик та соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в медіапросторі з використанням ІТ. Певні змістовні модулі навчальних дисциплін викладаються іноземною, зокрема, англійською та німецькою мовами. В навчальному процесі широко застосовуються методики Deeper Learning / Flipped Learning, Game Storming та Problem-Based Learning.

Додаткові можливості програми

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Опис предметної області програми

Теоретичне визначення феномена культури, і, спираючись на це, прогнозування, проектування і регулювання актуальних культурних процесів в соціальній практиці (зокрема в сфері кіберкультури та соціокультурних процесів міста), розробка основних напрямків культурної політики, цілей та методів діяльності мережі культурних інститутів, завдань і технологій соціокультурної взаємодії, актуалізації культурної спадщини.

Об’єкти вивчення:

культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, способи їх втілення й використання.

Цілі навчання:

підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і проблем.

Теоретичний зміст предметної області:

система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології:

методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.

Інструменти та обладнання:

аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Internet; інформаційно-комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.

Фокус освітньої програми

Дослідження у фундаментальній та прикладній культурології, культурній антропології та семіотиці, інтегроване поєднання навчальних курсів гуманітарних дисциплін з сучасними ІТ технологіями, що дозволить студентам стати конкурентоспроможними фахівцями. 

Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку систем дослідження та управління культурою, наукове забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в галузі культурної урбаністики та віртуального простора соціокультурної взаємодії та мистецтва, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

Ключові слова: культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика, медіапростір, соціокультурне проектування, креативні індустрії.

Особливості та відмінності програми

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з фундаментальної та практичної культурології, семіотики, методів актуалізації та економізації культурного потенціалу регіону, створення культурних політик та соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в медіапросторі з використанням ІТ. Певні змістовні модулі навчальних дисциплін викладаються іноземною, зокрема, англійською та німецькою мовами. В навчальному процесі широко застосовуються методики Deeper Learning / Flipped Learning, Game Storming та Problem-Based Learning.

Додаткові можливості програми

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Опис предметної області програми

Теоретичне визначення феномена культури, і, спираючись на це, прогнозування, проектування і регулювання актуальних культурних процесів в соціальній практиці (зокрема в сфері кіберкультури та соціокультурних процесів міста), розробка основних напрямків культурної політики, цілей та методів діяльності мережі культурних інститутів, завдань і технологій соціокультурної взаємодії, актуалізації культурної спадщини.

Об’єкти вивчення:

культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, способи їх втілення й використання.

Цілі навчання:

підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і проблем.

Теоретичний зміст предметної області:

система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології:

методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.

Інструменти та обладнання:

аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Internet; інформаційно-комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.

Фокус освітньої програми

Дослідження у фундаментальній та прикладній культурології, культурній антропології та семіотиці, інтегроване поєднання навчальних курсів гуманітарних дисциплін з сучасними ІТ технологіями, що дозволить студентам стати конкурентоспроможними фахівцями. 

Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку систем дослідження та управління культурою, наукове забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в галузі культурної урбаністики та віртуального простора соціокультурної взаємодії та мистецтва, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

Ключові слова: культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика, медіапростір, соціокультурне проектування, креативні індустрії.

Особливості та відмінності програми

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з фундаментальної та практичної культурології, семіотики, методів актуалізації та економізації культурного потенціалу регіону, створення культурних політик та соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в медіапросторі з використанням ІТ. Певні змістовні модулі навчальних дисциплін викладаються іноземною, зокрема, англійською та німецькою мовами. В навчальному процесі широко застосовуються методики Deeper Learning / Flipped Learning, Game Storming та Problem-Based Learning.

Додаткові можливості програми

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Особливості реалізації програми
Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, практико-орієнтоване, індивідуальне та автономне навчання. Викладання проводиться у вигляді: традиційних лекцій (вступні, тематичні, настановчі, оглядові, заключні); нетрадиційних лекцій (проблемні лекції, лекції-візуалізації, бінарні лекції, Flipped classroom, кіно(відео)-лекції, інтерактивні лекції та ін.); практичних занять (інтегровані, міжпредметні, театралізовані та ін.); семінарських занять (семінари-дискусії, семінари-дослідження, семінари-взаємонавчання, семінари-колоквіуми та ін.); тренінгових занять (gamestorming, brainstorming тощо); лабораторних занять (фронтальні, професійно-практичні, тематичні та ін.) тощо. 

Передбачено: самостійна робота (підготовка до поточних аудиторних занять з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та інше); пошуково-аналітична робота: виконання індивідуальних творчих письмових робіт (творчі письмові завдання, реферати, рецензії, есеї, реферативно-проектні роботи тощо); виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді  електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, відеофільми тощо); робота у студентських наукових гуртках; наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри; участь у міждисциплінарних (в тому числі і міжнародних) проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах та ін.

Консультації із науково-педагогічними співробітниками (постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-професійної програми, включаючи постдокторів). Підготовка та написання статей, тез до наукових конференцій тощо.

Система оцінювання

Система оцінювання ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною шкалою.

Оцінка за шкалою університету Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою
Екзамени та диференційовані заліки Заліки
90–100 A Відмінно Зараховано
82–89 B Добре
75–81 C
67–74 D Задовільно
60–66 E
35–59 FX Незадовільно Не зараховано
0–34 F

 

Кожний навчальний семестр містить два модульних контролі. Кожний модульний контроль оцінюється у максимально можливі 50 балів. 

Якщо підсумковою формою контролю є залік, то підсумкова оцінка формується як накопичувальна за результатами оцінювання всіх навчальних елементів, які заплановані на семестр для виконання здобувачами вищої освіти. Оцінку «зараховано» отримують здобувачі вищої освіти, які виконали всі навчальні елементи не менш, ніж на 60 %. 

До екзамену допускаються здобувачі, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Критерії оцінювання кожного навчального елемента визначені в робочій програмі навчальної дисципліни і доводяться до відома здобувачів на першому в семестрі занятті відповідно до положення про робочу програму навчальної дисципліни.

Оприлюднення змісту навчальної дисципліни та критеріїв оцінювання здійснюється через силабуси дисциплін, які розміщені на офіційному вебсайті університету.

Здобувачі зобов’язані дотримуватись принципів академічної доброчесності при виконанні модульних контрольних робіт, поточних контрольних завдань, індивідуальних завдань з дисципліни.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення    

Кафедрою використовується сучасне обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення    

У процесі реалізації програми використовуються:

 • лектронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, авторські розробки (https://library.opu.ua, https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68), та віртуальні навчальні середовища Microsoft Team та Google Class з відповідним навчально-методичним забезпеченням;
 • офіційний сайт ОНПУ − https://op.edu.ua/ − містить інформацію про освітні програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Академічна мобільність
Нормативно-правові акти    

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність    

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та ЗВО України

Міжнародна кредитна мобільність     

У рамках програм ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами-партнерами.

Академічні та професійні права випускників
Доступ до подальшого навчання 

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Працевлаштування випускників 

Працевлаштування в науково-дослідних установах, закладах освіти, організаціях культурної інфраструктурі регіону, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ та вищих навчальних закладах всіх форм власності.

Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій і  характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
 • Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
Спеціальні компетентності
 • Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів.
 • Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності.
 • Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини.
 • Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та особливостей практичного використання культурологічного знання.
 • Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості.
 • Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури.
 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.
 • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти. 
 • Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту відповідних проблем.
 • Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та культурних процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів культурології.
 • Здатність здійснювати планування, організацію та управління проектами в процесі актуалізації культурної спадщини та коммеморації.
 • Здатність професійно визначати ресурси культурного розвитку суспільства, критерії соціальної ефективності культурних практик.
 • Здатність до пошуку інноваційних способів розв’язання актуальних культурно-антропологічних проблем на основі системного розуміння розмаїття культурних норм.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі культурології для аналітичної та статистичної обробки емпіричних даних і прогностичного моделювання культурних явищ і процесів.
 • Володіння сучасними стратегіями гуманітарного дослідження культурного артефакту, як от семіотичний, структуралістський, постструктуралістський аналіз, соціокультурні та антропологічні підходи тощо.
Програмні результати навчання
 • Розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем.
 • Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.
 • Аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки.
 • Популяризувати професію культуролога, дотримуючись етичних принципів.
 • Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.
 • Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.
 • Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.
 • Організовувати й управляти діяльністю закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ.
 • Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах
 • Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.
 • Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання культурних політик.
 • Здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проектів.
 • Рецензувати, коментувати, анотувати, редагувати та створювати оригінальні тексти (наукові, науково-популярні, публіцистичні, художні) з проблем культури.
 • Знати фундаментальні розділи культурології та методології наукового знання в обсязі, необхідному для володіння категоріальним апаратом, здатність використовувати загально гуманітарні методи при моделюванні культурних процесів.
 • Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність соціокультурних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем та їх елементів, та вдосконалювати методики їх проведення.
 • Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій і  характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
 • Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
Спеціальні компетентності
 • Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів.
 • Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності.
 • Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини.
 • Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та особливостей практичного використання культурологічного знання.
 • Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості.
 • Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури.
 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.
 • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти. 
 • Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту відповідних проблем.
 • Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та культурних процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів культурології.
 • Здатність здійснювати планування, організацію та управління проектами в процесі актуалізації культурної спадщини та коммеморації.
 • Здатність професійно визначати ресурси культурного розвитку суспільства, критерії соціальної ефективності культурних практик.
 • Здатність до пошуку інноваційних способів розв’язання актуальних культурно-антропологічних проблем на основі системного розуміння розмаїття культурних норм.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі культурології для аналітичної та статистичної обробки емпіричних даних і прогностичного моделювання культурних явищ і процесів.
 • Володіння сучасними стратегіями гуманітарного дослідження культурного артефакту, як от семіотичний, структуралістський, постструктуралістський аналіз, соціокультурні та антропологічні підходи тощо.
Програмні результати навчання
 • Розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем.
 • Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.
 • Аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки.
 • Популяризувати професію культуролога, дотримуючись етичних принципів.
 • Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.
 • Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.
 • Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.
 • Організовувати й управляти діяльністю закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ.
 • Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах
 • Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.
 • Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання культурних політик.
 • Здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проектів.
 • Рецензувати, коментувати, анотувати, редагувати та створювати оригінальні тексти (наукові, науково-популярні, публіцистичні, художні) з проблем культури.
 • Знати фундаментальні розділи культурології та методології наукового знання в обсязі, необхідному для володіння категоріальним апаратом, здатність використовувати загально гуманітарні методи при моделюванні культурних процесів.
 • Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність соціокультурних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем та їх елементів, та вдосконалювати методики їх проведення.
 • Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій і  характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
 • Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
Спеціальні компетентності
 • Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів.
 • Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності.
 • Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини.
 • Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та особливостей практичного використання культурологічного знання.
 • Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості.
 • Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури.
 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.
 • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти. 
 • Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту відповідних проблем.
 • Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та культурних процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів культурології.
 • Здатність здійснювати планування, організацію та управління проектами в процесі актуалізації культурної спадщини та коммеморації.
 • Здатність професійно визначати ресурси культурного розвитку суспільства, критерії соціальної ефективності культурних практик.
 • Здатність до пошуку інноваційних способів розв’язання актуальних культурно-антропологічних проблем на основі системного розуміння розмаїття культурних норм.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі культурології для аналітичної та статистичної обробки емпіричних даних і прогностичного моделювання культурних явищ і процесів.
 • Володіння сучасними стратегіями гуманітарного дослідження культурного артефакту, як от семіотичний, структуралістський, постструктуралістський аналіз, соціокультурні та антропологічні підходи тощо.
Програмні результати навчання
 • Розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем.
 • Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.
 • Аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки.
 • Популяризувати професію культуролога, дотримуючись етичних принципів.
 • Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.
 • Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.
 • Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.
 • Організовувати й управляти діяльністю закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ.
 • Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах
 • Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.
 • Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання культурних політик.
 • Здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проектів.
 • Рецензувати, коментувати, анотувати, редагувати та створювати оригінальні тексти (наукові, науково-популярні, публіцистичні, художні) з проблем культури.
 • Знати фундаментальні розділи культурології та методології наукового знання в обсязі, необхідному для володіння категоріальним апаратом, здатність використовувати загально гуманітарні методи при моделюванні культурних процесів.
 • Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність соціокультурних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем та їх елементів, та вдосконалювати методики їх проведення.
 • Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.