ІДЗО ▪ Інститут дистанційної та заочної освіти

КОГО МИ ГОТУЄМО

Інститут забезпечує підготовку на заочній формі навчання фахівців з вищою освітою (бакалаврів і магістрів) за всіма спеціальностями університету.

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

Заочне навчання є головною можливістю для працюючої людини отримати повноцінну і якісну вищу освіту - освіту, без якого, в переважній більшості випадків, неможливо зробити успішну кар'єру і досягти успіху в житті.

Диплом нашого університету став для багатьох тисяч наших випускників відмінним стартовим майданчиком для побудови успішної кар'єри. Жоден наш випускник не пошкодував про зроблений вибір.

ХТО НАВЧАЄ

Заняття зі студентами заочної форми навчання проводять висококваліфіковані фахівці - професори, доценти, старші викладачі. Це, як правило, ті ж викладачі, які працюють і зі студентами денної форми навчання.

ДОКТОРІВ НАУК, ПРОФЕСОРІВ

200

КАНДИДАТІВ НАУК, ДОЦЕНТІВ

600

ЛАУРЕАТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ

15

ЗАСЛУЖЕНИХ ДІЯЧІВ НАУКИ І ТЕХНІКИ

30

ВІДМІННИКІВ ОСВІТИ

55

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Навчальні плани і програми

Студенти-заочники в нашому університеті навчаються за тими ж навчальними планами і програмами, в тих же лабораторіях і на тому ж обладнанні, що і студенти денної форми навчання. Таким чином, обсяг знань і умінь у випускників обох форм навчання однаковий.

Термін навчання

Термін навчання бакалавра за заочною формою становить 4 роки і 8 місяців (за денною формою - 4 роки), термін навчання в магістратурі однаковий з денною формою навчання - півтора року.

Навчально-методичне забезпечення

Студенти нашого інституту повністю забезпечені всіма необхідними навчально-методичними матеріалами. Крім того, для студентів-заочників створений інтернет-портал, де розміщені дистанційні навчальні курси, з цілодобовим і безкоштовним доступом.

Навчання випускників коледжів

Випускники коледжів вступають на заочну форму на другий або третій курси. Це дає можливість молодшим спеціалістам або випускникам технікумів минулих років продовжити навчання (а не починати його "з нуля") по раніше обраної або спорідненою спеціальністю вже на більш високому рівні і за кілька років стати бакалаврами, а ще через півтора року - магістрами. При надходженні для такої категорії абітурієнтів сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання не потрібні.

Дві вищі освіти за один термін навчання

Студенти денної форми навчання нашого або інших закладів вищої освіти можуть навчатися в нашому інституті на заочній формі паралельно з денною формою навчання і тим самим отримати другу вищу освіту в ті ж терміни, що і попереднє.

Військова кафедра

Студенти нашого інституту мають можливість пройти підготовку на військовій кафедрі і отримати в результаті офіцерське військове звання. Надалі це дозволяє нашим випускникам займати офіцерські посади в силових структурах України.

Інфраструктура

Студенти-заочники на рівних правах користуються всіма можливостями, які надаються студентам денної форми навчання - бібліотека, доступ до електронних навчальних ресурсів, гуртожитки в студентському містечку на період сесій, реабілітація та відпочинок в спортивно-оздоровчому таборі "Чайка" тощо.

Оплачувані навчальні відпустки

Студенти-заочники відповідно до КЗпП України користуються правом на оплачувані навчальні відпустки. Вони надаються для участі в установчих та заліково-екзаменаційних сесіях, а також на період дипломного проектування. Для реалізації цього права співробітники деканату видають студентам відповідні довідки-виклики.

Мережа центрів дистанційної підготовки

В інституті діє мережа центрів дистанційної підготовки, розташованих на базі коледжів (наприклад, Херсонський політехнічний коледж, Бердичівський коледж промисловості, економіки та права) і на базі великих підприємств (наприклад, Південноукраїнська АЕС, Запорізька АЕС, Рівненська АЕС, Молдавська ГРЕС).

Графік навчання

БАКАЛАВРАТ

1, 2, 3, 4 курс

Осінній семестр

Вересень

Установчі заняття

Самостійна робота студентів, включаючи консультації у викладачів

Жовтень

Листопад

Грудень

Заліково-екзаменаційна сесія

Весняний семестр

Установчі заняття

Січень

Канікули

Лютий

Самостійна робота студентів, включаючи консультації у викладачів

Березень

Квітень

Травень

Червень

Заліково-екзаменаційна сесія

Липень

Канікули

Серпень

5 курс

Осінній семестр

Вересень

Установчі заняття

Самостійна робота студентів, включаючи консультації у викладачів

Жовтень

Листопад

Грудень

Заліково-екзаменаційна сесія

Весняний семестр

Установчі заняття

Січень

Канікули

Лютий

Переддипломна практика

Березень

Підготовка кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи

Квітень

Захист кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи

Травень

Вручення дипломів бакалавра

МАГІСТРАТУРА

1 курс

Осінній семестр

Вересень

Установчі заняття

Самостійна робота студентів, включаючи консультації у викладачів

Жовтень

Листопад

Грудень

Заліково-екзаменаційна сесія

Весняний семестр

Установчі заняття

Січень

Канікули

Лютий

Самостійна робота студентів, включаючи консультації у викладачів

Березень

Квітень

Травень

Червень

Заліково-екзаменаційна сесія

Липень

Канікули

Серпень

2 курс

Осінній семестр

Вересень

Переддипломна практика

Жовтень

Листопад

Підготовка кваліфікаційної магістерської дипломної роботи

Грудень

Вес. сем.

Січень

Захист кваліфікаційної магістерської дипломної роботи

Лютий

Вручення дипломів магістра

Освітні програми

Контакти

ІДЗО, 65044, Україна, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1

+38 (048) 705-85-32, 725-32-79