Інтелектуальні комп’ютерні системи управління

Галузь знань: 
15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація: 
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
ID: 50823
Наявність акредитації 
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі
Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Фомін Олександр Олексійович
Особливості реалізації програми
Система оцінювання
Академічні та професійні права випускників
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання