Інтелектуальний аналіз даних

Галузь знань: 
12 Інформаційні технології
Спеціальність: 
122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація: 
Інтелектуальний аналіз даних
ID: 50821
Наявність акредитації 
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі
Обсяг програми 

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми 

На основі повної загальної середньої освіти:

  • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
  • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

  • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
  • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти 

Очна (денна); заочна.

Мова викладання 

Українська.

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Козіна Юлія Юріївна
Особливості реалізації програми
Система оцінювання
Академічні та професійні права випускників