Спеціалізовані комп’ютерні системи

Галузь знань: 
12 Інформаційні технології
Спеціальність: 
123 Комп’ютерна інженерія
Спеціалізація: 
Спеціалізовані комп’ютерні системи
ID: 50583
Наявність акредитації 
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі
Обсяг програми 

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми 

На основі повної загальної середньої освіти:

  • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
  • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

  • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
  • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти 

Очна (денна).

Мова викладання 

Українська.

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Ступень Павло Вячеславович
Особливості реалізації програми
Система оцінювання
Академічні та професійні права випускників