Спеціалізовані комп’ютерні системи

Галузь знань: 
12 Інформаційні технології
Спеціальність: 
123 Комп’ютерна інженерія
Спеціалізація: 
Спеціалізовані комп’ютерні системи
ID: 50825
Наявність акредитації 
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі
Обсяг програми 

90 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми 

Нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Форма здобуття освіти 

Очна (денна).

Мова викладання 

Українська.

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Яковлев Дмитро Павлович
Особливості реалізації програми
Система оцінювання
Академічні та професійні права випускників