Ви є тут

Приймальна комісія

Приймальна комісія є робочим органом, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти до закладів вищої освіти України, Правил прийому до Одеської політехніки, Статуту Одеської політехніки та Положення про приймальну комісію Одеської політехніки.

Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій в університеті утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

  • предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід (утворюються для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти, порядок роботи визначається Положенням про предметні екзаменаційні комісії);
  • фахові атестаційні комісії (утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, порядок роботи визначається Положенням про фахові атестаційні комісії);
  • апеляційна комісія (утворюється для розгляду апеляцій вступників, порядок роботи визначається Положенням про апеляційну комісію);
  • відбіркові комісії (утворюються для прийому вступників в відокремлених структурних підрозділах університету, порядок роботи визначається Положенням про Приймальну комісію).

 

Персональний склад Приймальної комісії (наказ про створення)

 

Інформація про роботу та рішення Приймальної комісії (протоколи засідань)