Ви є тут

Науково-технічна рада

Науково-технічна рада Одеської політехніки створюється згідно зі Статутом університету та Положенням про наукову і науково-технічну діяльність в Одеській політехніці.

У своїй діяльності Науково-технічна рада керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положенням про наукову і науково-технічну діяльність в Одеській політехніці та Положенням про Науково-технічну раду Одеської політехніки.

Положення про Науково-технічну раду

Персональний склад Науково-технічної ради

Рішення Науково-технічної ради