Інтелектуальна власність та авторське право

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2018.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Залік.
Викладач: 
Озернюк Г.В.