Філософія культури сходу, сходознавство

ID: 50802
Галузь знань: 
03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 
033 Філософія
Спеціалізація: 
Філософія культури сходу, сходознавство
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі
Обсяг програми 

90 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми 

Нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Форма здобуття освіти 

Очна (денна).

Мова викладання 

Українська.

Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Особливості реалізації програми
Система оцінювання
Освітні компоненти програми (план підготовки)
Академічні та професійні права випускників