You are here

Ethics and Conflict Management Commission

В Одеській політехніці на постійної основі діє Комісія з етики та управлінням конфліктами, основними завданнями якої є:

  • контроль за дотриманням принципів академічної етики та доброчесності здобувачами вищої освіти та працівниками університету;
  • контроль за роботою інститутських та факультетських комісій з етики та управлінням конфліктами;
  • вирішення конфліктних ситуацій щодо фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти університету під час здійснення освітньо-наукової діяльності;
  • вирішення конфліктних ситуацій щодо фактів порушення академічної доброчесності співробітниками університету під час здійснення освітньо-наукової діяльності;
  • прийняття рішень щодо академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності здобувачами освіти та працівниками університету в рамках своїх повноважень.

Положення про Комісію з етики та управлінням конфліктами

Персональний склад Комісії з етики та управлінням конфліктами

Рішення Комісії з етики та управлінням конфліктами