You are here

Preventing and detection of corruption

Документи університету з антикорупції     Звіти з антікорупції     Корисна інформація

 

З метою оптимізації діяльності протидії корупції в Національному університеті «Одеська політехніка» (далі - Університет) діє Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції (далі – Уповноважена особа). Основні завдання, функції та права Уповноваженої особи визначені внутрішніми документами Університету, що розроблені відповідно до норм чинного законодавства зокрема: Закону України «Про запобігання корупції», Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції тощо. 

Діяльність Уповноваженої особи направлена на реалізацію антикорупційних заходів серед яких:

  • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

  • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету, підготовка заходів щодо їх усунення;

  • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

  • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню;

  • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, інформування ректора Університету, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Діяльність Уповноваженої особи розповсюджується на всіх працівників Університету, у тому числі на осіб, які проходять в Університеті навчальну/виробничу практику, а також на осіб (у тому числі юридичних осіб), які працюють за договорами.

Уповноважена особа підпорядковується безпосередньо ректорові Університету та діє на засадах самостійності та функціональної незалежності відповідно до норм чинного законодавства.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції в університеті

Грішин Олексій В'ячеславович, помічник ректора.

 

Інформація про прояви корупції з боку працівників університету може бути повідомлена:

  • особисто за адресою: каб. №210 адмінкорпусу, просп. Шевченка, 1, Одеса, Україна;
  • за телефоном: (048) 705-85-01;
  • електронним листом на адресу: anticor@op.edu.ua;
  • письмово на адресу: проспект Шевченка, 1, м. Одеса-44, Україна, 65044.