You are here

Regulatory framework of educational activities

Закони України

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Нормативно-правові документи МОН України

Накази
Листи

 

Нормативно-правові акти університету

Переглянути проекти нормативно-правових актів
Filters
Від 1 March 2023 № 11.
Про утворення комісії з етики та управління конфліктами Національного університету "Одеська політехніка"
для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Одеської політехніки.
Затверджено: Наказ від 19 December 2022 № 55.
визнання результатів навчання, здобутих здобувачами вищої освіти у неформальній та/або інформальній освіті
Затверджено: Наказ від 28 September 2022 № 40.
Форми документів
Від 26 September 2022 № 31.
про призначення гарантів освітніх програм, які відповідають за їх реалізацію в 2022-2023 н.р.
про академічну доброчесність та етику академічних відносин
Затверджено: Наказ від 26 August 2022 № 24.
Від 8 August 2022 № 284-в.
Про організацію освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році для очної (денної) форми здобуття вищої освіти
для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Одеської політехніки.
Затверджено: Наказ від 15 June 2022 № 3.
Від 19 November 2021 № 19-у.
про формування навчальних планів підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти, які вводяться в дію в 2022 році.
Форми та зразки документів
про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка»
Затверджено: Наказ від 1 September 2021 № 82/1.
про порядок надання платної послуги з додаткового вивчення іноземної мови здобувачами вищої освіти університету
Затверджено: Наказ від 1 September 2021 № 80/1.
в сфері якості Державного університету "Одеська політехніка"
Затверджено: Наказ від 31 August 2021 № 76/1.
про Гаранта освітньої програми.
Затверджено: Наказ від 31 August 2021 № 75/1.
про Раду з якості освітньої діяльності Державного університету «Одеська політехніка»
Затверджено: Наказ від 31 August 2021 № 73/1.
про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»
Затверджено: Наказ від 31 August 2021 № 74/1.
про Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного Університету «Одеська політехніка»
Затверджено: Наказ від 31 August 2021 № 72/1.
Від 30 June 2021 № 43/1.
Про введення в дію рішення Вченої ради Одеської політехніки від 30 червня 2021 року про затвердження навчальних планів
Від 22 June 2021 № 42/1.
Про введення в дію рішення Вченої ради Одеської політехніки від 22 червня 2021 року про затвердження освітніх програм
Від 11 June 2021 № 216-в.
Про затвердження персонального складу групи сприяння академічній доброчесності Державного університету "Одеська політехніка"
Від 23 March 2021 № 245-к.
Про заходи щодо запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус Covid-19 в університеті
Від 24 December 2020 № 76.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 22 грудня 2020 року про затвердження Плану стратегічного розвитку Одеського національного політехнічного університету на 2021-2026 роки
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 24 December 2020 № 77.
Від 24 December 2020 № 80.
Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ.
Від 19 October 2020 № 381-в.
Про внесення тимчасових змін до організації освітнього процесу у осінньому семестрі 2020-2021 навчального року
про особливості організації освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19
Затверджено: Наказ від 30 September 2020 № 59.
Від 28 August 2020 № 53/1.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 27 серпня 2020 (протокол №1) про затвердження освітніх програм та навчальних планів
Від 19 June 2020 № 415-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 22 травня 2020 року № 325-к «Про продовження дії карантину в університеті».
Від 1 June 2020 № 202-в.
про організацію освітнього процесу в 2020/2021 н.р. для очної (денної) форми здобуття вищої освіти.
Від 22 May 2020 № 325-к.
Про продовження дії карантину в університеті.
Від 12 May 2020 № 4-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 12 тижнів в 2019-2020 н.р.
Від 7 May 2020 № 305-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 5 May 2020 № 3-к.
Про проведення захисту курсових робіт та курсових проектів в умовах карантину в весняному семестрі 2019-2020 н.р.
Від 4 May 2020 № 180-в.
Про внесення змін до наказу №212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процессу у 2019-2020 н.р."
Від 23 April 2020 № 291-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 23 April 2020 № 2-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 9 тижнів в 2019-2020 н.р.
Від 31 March 2020 № 274-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 17 March 2020 № 146-в.
Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021 н.р.
Форми документів
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 21.
про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 24.
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 19.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 16.
Від 26 February 2020 № 9.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 26.02.2020 (протокол № 5) про затвердження форм навчальних планів
Зразки та форми документів
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 6 February 2020 № 6.
Від 17 January 2020 № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
Від 18 December 2019 № №630-в.
Про внесення змін до наказу № 212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процесу у 2019-2020 н.р."
про порядок реєстрації навчально-методичного забезпечення дисципліни для розміщення на web-сервері НТБ ОНПУ.
Затверджено: Наказ від 31 October 2019 № 53.
про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 31 October 2019 № 51.