You are here

Certificate of accreditation

Certificate of accreditation of the university

IV (highest) level of accreditation

According to the decision of the accreditation commission of June 27, 2013, protocol No. 105 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 01.07.2013 No. 2494-l), the University is recognized as accredited as a higher education institution of IV (fourth) level.

 

 

Certificates of accreditation of educational programs

Filters
Комп’ютерні системи та мережі
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2028
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2028
Інженерія програмного забезпечення
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "121 Software engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2028
Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "144 Thermal power engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Журналістика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "061 Journalism".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "172 Electronic communications and radio engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Колісні та гусеничні транспортні засоби
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Фізика ядра та фізика високих енергій
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "104 Physics and astronomy".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Прикладна математика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "113 Applied mathematics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "136 Metallurgy".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Атомна енергетика
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Комп’ютерні науки
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Management
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Economics
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "051 Economics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Соціальна робота
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "231 Social work".
Строк дії сертифіката: 1 July 2026
Культурологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2026
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2026
Психологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "053 Psychology".
Строк дії сертифіката: 1 July 2026
Інформаційні системи та технології
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2026
Інформаційна діяльність
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2026
Інформаційна діяльність
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2026
Соціальна робота
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "231 Social work".
Строк дії сертифіката: 1 July 2026
Public management and administration
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "281 Public administration and administration".
Строк дії сертифіката: 3 March 2025
Публічне управління та адміністрування
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "281 Public administration and administration".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Телекомунікації та радіотехніка
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "172 Electronic communications and radio engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2022
Кібербезпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber security and information protection".
Строк дії сертифіката: 1 July 2029
Соціальна інженерія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber security and information protection".
Строк дії сертифіката: 1 July 2029
Інженерія розумних електротехнічних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2029
Електричні машини та електричний транспорт
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2029
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2029
Електропостачання та енергетичний менеджмент
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2029
Технології фармацевтичних препаратів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "226 Pharmacy, Industrial Pharmacy".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Технології фармацевтичних препаратів
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "226 Pharmacy, Industrial Pharmacy".
Строк дії сертифіката: 1 July 2027
Інформаційні технології проектування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2025
Комп'ютерні науки
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2025
Комп'ютерні науки
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2025
Управління ІТ-проектами
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2025
Інформаційні системи та технології
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2025
Матеріалознавство та інженерія поверхні
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "132 Materials science".
Строк дії сертифіката: 1 July 2025
Матеріалознавство та інженерія поверхні
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "132 Materials science".
Строк дії сертифіката: 1 July 2025
Метрологія та менеджмент якості
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "152 Metrology and information-measuring technology".
Строк дії сертифіката: 1 July 2024
Автомобілі та автомобільне господарство
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "274 Motor vehicle transport".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Автомобільний транспорт
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "274 Motor vehicle transport".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Атомна енергетика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Атомна енергетика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Економіка підприємства
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Економіка підприємства
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Економічна кібернетика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Економічна кібернетика
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "051 Economics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Економічна кібернетика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Облік і оподаткування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "071 Accounting and taxation".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Облік і оподаткування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "071 Accounting and taxation".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "071 Accounting and taxation".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Бізнес-адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Бізнес-адміністрування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Менеджмент міжнародного бізнесу
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Менеджмент міжнародного бізнесу
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Менеджмент організацій і адміністрування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Менеджмент туризму та гостинності
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Менеджмент туризму та гостинності
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Маркетинг
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "075 Marketing".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Маркетинг
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "075 Marketing".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Економіко-правове забезпечення підприємництва
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Business and trade".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Business and trade".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Торговельне підприємництво
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Business and trade".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Екологічна безпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "101 Environmental studies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Інженерія програмного забезпечення
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "121 Software engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Інтелектуальний аналіз даних
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Комп'ютерні науки
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Комп’ютерні науки та інформаційна безпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Комп’ютерний дизайн
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Комп’ютерні системи та мережі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Програмовані мобільні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Інженерія логістичних систем
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Інженерія логістичних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Мехатроніка та промислові роботи
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Мехатроніка та промислові роботи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Технології машинобудування та програмування обладнання
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Технології машинобудування та програмування обладнання
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "144 Thermal power engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Комп'ютерні технології автоматизації
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Комп’ютерні технології автоматизації
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Публічне управління та адміністрування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "281 Public administration and administration".
Строк дії сертифіката: 1 July 2023
Автоспортивний інжиніринг
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2022
Комп’ютерне проектування та діагностика колісних транспортних засобів
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2022
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2022
Художнє та ювелірне литво
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "136 Metallurgy".
Строк дії сертифіката: 1 July 2022
Хімічні технології неорганічних речовин
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "161 Chemical technology and engineering".
Строк дії сертифіката: 1 July 2022