You are here

Rectorate

Ректорат є робочим органом, що утворюється для вирішення поточних питань діяльності університету.

До складу Ректорату входять: ректор; проректори; декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, керівники відокремлених структурних підрозділів; начальник науково-дослідної частини, головний бухгалтер; керівники структурних підрозділів з освітньої діяльності; керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету; керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів; керівники органів студентського самоврядування університету.

Ректорат очолює ректор.

Засідання Ректорату проводяться за планом роботи, як правило – один раз на тиждень.

Порядок денний засідань Ректорату формується за планом з урахуванням необхідності вирішення поточних питань діяльності університету.

Положення про Ректорат

Персональний склад Ректорату

 

Рішення Ректорату

 

Минулі засідання ректората