You are here

Projects of educational programs

This page publishes draft educational programs for public discussion.

For each educational program that is under discussion, you can express your suggestions and comments, which will be sent to the developers of the program.

In order to send your suggestions or comments to the developers of the educational program, you need to use the feedback form.

 

Проекти освітніх програм, що знаходяться на стадії обговорення

Автомобільний транспорт
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "274 Motor vehicle transport".
2021 рік вступу.
Автоспортивний інжиніринг
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2022 рік вступу.
Автоспортивний інжиніринг
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2022 рік вступу.
Автоспортивний інжиніринг
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2021 рік вступу.
Колісні та гусеничні транспортні засоби
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2022 рік вступу.
Комп’ютерне проектування та діагностика колісних транспортних засобів
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2021 рік вступу.
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2022 рік вступу.
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2022 рік вступу.
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2021 рік вступу.
Інформаційна діяльність
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
2021 рік вступу.
Інформаційна діяльність
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
2022 рік вступу.
Інформаційна діяльність
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
2022 рік вступу.
Інформаційна діяльність
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
2021 рік вступу.
Історія та археологія
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "032 History and archeology".
2020 рік вступу.
Філософія
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "033 Philosophy".
2022 рік вступу.
Культурологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2021 рік вступу.
Культурологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2022 рік вступу.
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2021 рік вступу.
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2022 рік вступу.
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "035 Philology".
2022 рік вступу.
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "035 Philology".
2021 рік вступу.
Економіка підприємства
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Економіка підприємства
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Економіка підприємства
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Економічна кібернетика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Економічна кібернетика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Економічна кібернетика
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Прикладна економіка
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Прикладна економіка
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Economics".
2021 рік вступу.
Психологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "053 Psychology".
2021 рік вступу.
Психологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "053 Psychology".
2022 рік вступу.
Журналістика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "061 Journalism".
2022 рік вступу.
Облік і оподаткування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "071 Accounting and taxation".
2021 рік вступу.
Облік і оподаткування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "071 Accounting and taxation".
2021 рік вступу.
Management
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Зауваження та пропозиції приймаються до 14 April 2021
Менеджмент міжнародного бізнесу
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Менеджмент міжнародного бізнесу
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Менеджмент організацій і адміністрування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Менеджмент туризму та гостинності
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Менеджмент туризму та гостинності
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Управління фінансово-економічною безпекою
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Management".
2021 рік вступу.
Економіко-правове забезпечення підприємництва
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Business, trade and exchange".
2021 рік вступу.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Business, trade and exchange".
2021 рік вступу.
Торговельне підприємництво
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Business, trade and exchange".
2021 рік вступу.
Екологічна безпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "101 Environmental studies".
2021 рік вступу.
Екологічна безпека
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "101 Environmental studies".
2021 рік вступу.
Фізика ядра та фізика високих енергій
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "104 Physics and astronomy".
2021 рік вступу.
Фізика ядра та фізика високих енергій
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "104 Physics and astronomy".
2022 рік вступу.
Фізика ядра та фізика високих енергій
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "104 Physics and astronomy".
2022 рік вступу.
Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "104 Physics and astronomy".
2022 рік вступу.
Математичне забезпечення комп’ютерних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "113 Applied mathematics".
2022 рік вступу.
Прикладна математика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "113 Applied mathematics".
2022 рік вступу.
Інженерія програмного забезпечення
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "121 Software engineering".
2022 рік вступу.
Інженерія програмного забезпечення
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "121 Software engineering".
2021 рік вступу.
Інформаційні технології проектування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
2021 рік вступу.
Комп'ютерні науки
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
2021 рік вступу.
Комп’ютерний дизайн
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
2021 рік вступу.
Комп’ютерні науки та інформаційна безпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
2022 рік вступу.
Програмне забезпечення вбудованих та мобільних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
2021 рік вступу.
Програмне забезпечення вбудованих та мобільних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
2022 рік вступу.
Комп’ютерна інженерія
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2022 рік вступу.
Комп’ютерні системи та мережі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2021 рік вступу.
Комп’ютерні системи та мережі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2020 рік вступу.
Комп’ютерні системи та мережі
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2021 рік вступу.
Комп’ютерні системи та мережі
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2022 рік вступу.
Комп’ютерні системи та мережі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2022 рік вступу.
Програмовані мобільні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2022 рік вступу.
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2022 рік вступу.
Зауваження та пропозиції приймаються до 3 December 2021
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2022 рік вступу.
Кібербезпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2022 рік вступу.
Кібербезпека
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2022 рік вступу.
Соціальна інженерія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2022 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2022 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2021 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2021 рік вступу.
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2022 рік вступу.
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2022 рік вступу.
Інженерія логістичних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Інженерія логістичних систем
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2022 рік вступу.
Інженерія логістичних систем
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Інженерія логістичних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2022 рік вступу.
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Мехатроніка та промислові роботи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Мехатроніка та промислові роботи
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2022 рік вступу.
Мехатроніка та промислові роботи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2022 рік вступу.
Технології машинобудування та програмування обладнання
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Технології машинобудування та програмування обладнання
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Applied mechanics".
2021 рік вступу.
Матеріалознавство та інженерія поверхні
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "132 Materials science".
2021 рік вступу.
Матеріалознавство та інженерія поверхні
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "132 Materials science".
2021 рік вступу.
Художнє та ювелірне литво
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "136 Metallurgy".
2021 рік вступу.
Відновлювані джерела енергії та енергокомплекси
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
2022 рік вступу.
Відновлювані джерела енергії та енергокомплекси
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
2022 рік вступу.
Експлуатація суднового електромеханічного обладнання і засобів автоматизації
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
2022 рік вступу.
Електричні машини та електричний транспорт
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
2021 рік вступу.

Архів проектів освітніх програм

Автоспортивний інжиніринг
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2021 рік вступу.
Колісні та гусеничні транспортні засоби
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2021 рік вступу.
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "133 Industrial machinery engineering".
2021 рік вступу.
Інформаційна діяльність
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
2020 рік вступу.
Інформаційна діяльність
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Information, library and archival studies".
2020 рік вступу.
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Cultural studies".
2020 рік вступу.
Management
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Management".
2019 рік вступу.
Маркетинг
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "075 Marketing".
2021 рік вступу.
Маркетинг
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "075 Marketing".
2021 рік вступу.
Фізика ядра та фізика високих енергій
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "104 Physics and astronomy".
2021 рік вступу.
Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "104 Physics and astronomy".
2021 рік вступу.
Математичне забезпечення комп’ютерних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "113 Applied mathematics".
2021 рік вступу.
Прикладна математика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "113 Applied mathematics".
2021 рік вступу.
Інженерія програмного забезпечення
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "121 Software engineering".
2021 рік вступу.
Комп’ютерні науки та інформаційна безпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Computer sciences".
2021 рік вступу.
Програмовані мобільні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2021 рік вступу.
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2021 рік вступу.
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Computer engineering".
2021 рік вступу.
Кібербезпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2020 рік вступу.
Кібербезпека
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2021 рік вступу.
Кібербезпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2021 рік вступу.
Соціальна інженерія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Cyber Security".
2021 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2018 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2019 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2020 рік вступу.
Інформаційні системи та технології
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Information systems and technologies".
2020 рік вступу.
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "136 Metallurgy".
2021 рік вступу.
Металургія
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "136 Metallurgy".
2020 рік вступу.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics".
2020 рік вступу.
Атомна енергетика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2016 рік вступу.
Атомна енергетика
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Атомна енергетика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Nuclear power engineering".
2020 рік вступу.
Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "144 Thermal power engineering".
2021 рік вступу.
Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
2016 рік вступу.
Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології
Доктор філософії ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Automation and computer-integrated technologies".
2020 рік вступу.
Метрологія та менеджмент якості
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "152 Metrology and information-measuring technology".
2021 рік вступу.
Хімічні технології неорганічних речовин
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "161 Chemical technology and engineering".
2021 рік вступу.
Хімічні технології неорганічних речовин
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "161 Chemical technology and engineering".
2021 рік вступу.
Біомедична інженерія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "163 Biomedical engineering".
2021 рік вступу.
Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "172 Telecommunications and Radio Engineering".
2021 рік вступу.
Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "172 Telecommunications and Radio Engineering".
2021 рік вступу.
Соціальна робота
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "231 Social work".
2018 рік вступу.
Соціальна робота
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "231 Social work".
2019 рік вступу.
Публічне управління та адміністрування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "281 Public administration and administration".
2021 рік вступу.