You are here

Draft university regulatory legal acts

Go to current regulations

On this page, the draft internal regulatory legal acts of the university are published with a view to their public discussion.

For each legal act that is under discussion, you can make suggestions and comments that will be sent to the developers of the document.

 

Draft normative legal acts under discussion

3 May 2023.

про порядок реалізації міжнародних проєктів, грантів та договорів в Національному університеті "Одеська політехніка"

Comments and suggestions are accepted until 2 June 2023 by e-mail: shobik@op.edu.ua
19 April 2023.

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Comments and suggestions are accepted until 19 May 2023 by e-mail: czyavo@op.edu.ua
19 April 2023.

про освітню програму

Comments and suggestions are accepted until 19 May 2023 by e-mail: czyavo@op.edu.ua
11 July 2022.

перевірки навчально-методичних та наукових робіт на унікальність тексту

Comments and suggestions are accepted until 30 August 2022 by e-mail: czyavo@opu.ua
14 March 2022.

про академічну доброчесність у Національному універcитеті "Одеська політехніка"

Comments and suggestions are accepted until 20 April 2022 by e-mail: czyavo@op.edu.ua
8 September 2021.

про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми

Comments and suggestions are accepted until 8 October 2021 by e-mail: czyavo@opu.ua
8 September 2021.

Процедура вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти Державного університету «Одеська політехніка»

Comments and suggestions are accepted until 8 October 2021 by e-mail: czyavo@opu.ua
8 September 2021.

Процедура затвердження освітніх програм

Comments and suggestions are accepted until 8 October 2021 by e-mail: czyavo@opu.ua
11 June 2021.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Comments and suggestions are accepted until 30 June 2021 by e-mail: ntsad@opu.ua
1 December 2020.

видання наказів про затвердження складу груп забезпечення.

6 January 2020.

про робочу програму навчальної дисципліни.

18 October 2019.

щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів.

Archive of draft regulations that were under discussion

25 May 2022.

Перелік видів та норм часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Одеської політехніки

7 February 2022.

Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2022 рік

28 May 2021.

Положення про гаранта освітньої програми.

28 May 2021.

Положення про Раду з якості освітньої діяльності Державного університету «Одеська політехніка»

28 May 2021.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»

1 June 2021.

Положення про Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного Університету «Одеська політехніка»

21 April 2021.

Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки

20 January 2020.

про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

6 January 2020.

про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.