You are here

Information on dissertations of PhD, which are accepted by specialized scientific councils of the university for consideration and defense

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 15 Automation and Instrumentation.
Specialty: 151 Automation and computer-integrated technologies.
Name: Автоматизована система керування установкою піролізу на основі ідентифікації складу твердих побутових відходів.
Supervisor: Беглов Костянтин Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій автоматизації, Державний університет «Одеська політехніка».
The preliminary date of the dissertation defense: 19 November 2021 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.027
Chairman of the board:
Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Reviewers:
Гогунський Віктор Дмитрович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Opponents:
Волков Віктор Едуардович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Онищенко Олег Анатолійович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 122 Computer sciences.
Name: Нейромережеві методи аналізу планарних зображень в системах автоматизованого скринінгу.
Supervisor: Антощук Світлана Григорівна, доктор технічних наук, професор, директор Інституту комп’ютерних систем, Державний університет «Одеська політехніка».
The date of the dissertation defense: 5 November 2021 - 13:30
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 607-ф
Specialized Academic Council ДФ 41.052.021
Chairman of the board:
Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Reviewers:
Крилов Віктор Миколайович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Opponents:
Машталір Володимир Петрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.
Березький Олег Миколайович, д.т.н., професор, Західноукраїнський національний університет.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 143 Nuclear power engineering.
Name: Удосконалення режимів моніторингу технологічних середовищ з метою підвищення надійності експлуатації технологічного обладнання АЕС.
Supervisor: Кишневський Віктор Панасович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри атомних електростанцій, Державний університет «Одеська політехніка».
The date of the dissertation defense: 15 October 2021 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.022
Chairman of the board:
Кравченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Reviewers:
Козлов Ігор Леонідович, доктор технічних наук, доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Ковальчук В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Opponents:
Желєзний Віталій Петрович, доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій.
Балашевський Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, ДП «НАЕК «Енергоатом».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 07 Management and Administration.
Specialty: 075 Marketing.
Name: Бренд-менеджмент підприємств легкої промисловості.
Supervisor: Окландер Михайло Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, Державний університет «Одеська політехніка».
The date of the dissertation defense: 13 October 2021 - 13:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.023
Chairman of the board:
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Reviewers:
Яшкіна Оксана Іванівна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Чукурна Олена Павлівна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Opponents:
Ларіна Ярослава Степанівна, д.е.н., професор, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
Смерічевський Сергій Францович, д.е.н., професор, Національний авіаційний університет.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 144 Thermal power engineering.
Name: Удосконалення газодинаміки в жаротрубних водогрійних котлах малої потужності.
Supervisor: Климчук Олександр Андрійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій, Державний університет «Одеська політехніка».
The date of the dissertation defense: 27 August 2021 - 13:30
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, корпус 10, ауд. 22
Specialized Academic Council ДФ 41.052.020
Chairman of the board:
Баласанян Геннадій Альбертович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Reviewers:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Мазуренко Антон Станіславович,д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Opponents:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Желих Василь Михайлович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 07 Management and Administration.
Specialty: 073 Management.
Name: Потенціал інноваційного бізнес-партнерства в стратегуванні розвитку промислового підприємства.
Supervisor: Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Державний університет «Одеська політехніка».
The date of the dissertation defense: 18 August 2021 - 10:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 339
Specialized Academic Council ДФ 41.052.018
Chairman of the board:
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Reviewers:
Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Єрмак Світлана Олександрівна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Opponents:
Філіпішина Лілія Михайлівна, д.е.н., професор, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Джеджула В’ячеслав Васильович, д.е.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 07 Management and Administration.
Specialty: 073 Management.
Name: Інноваційно-інформаційна основа стратегії управління промисловим підприємством в економіці знань.
Supervisor: Ковтуненко Ксенія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій, Державний університет «Одеська політехніка».
The date of the dissertation defense: 31 July 2021 - 10:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 339
Specialized Academic Council ДФ 41.052.019
Chairman of the board:
Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Reviewers:
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Гусаріна Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Opponents:
Шарко Маргарита Василівна, д.е.н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».
Гончар Ольга Іванівна, д.е.н., професор, Хмельницький національний університет.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 122 Computer sciences.
Name: Моделі та методи комп’ютерної підтримки рішень в інформаційних системах підготовки вантажних операцій на танкерах.
Supervisor: Савєльєва Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування, Державний університет "Одеська політехніка".
The date of the dissertation defense: 9 July 2021 - 12:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 607-ф
Specialized Academic Council ДФ 41.052.015
Chairman of the board:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Reviewers:
Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Блажко Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Opponents:
Шерстюк Володимир Григорович, д.т.н., професор, Херсонський національний технічний університет.
Сагін Сергій Вікторович, д.т.н., доцент, Національний університет «Одеська морська академія».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 07 Management and Administration.
Specialty: 073 Management.
Name: Інформаційно-аналітичне забезпечення контролювання результатів інноваційної діяльності промислових підприємств.
Supervisor: Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Державний університет "Одеська політехніка".
The date of the dissertation defense: 11 June 2021 - 12:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.017
Chairman of the board:
Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Reviewers:
Гусаріна Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Opponents:
Пилипенко Андрій Анатолійович, д.е.н., професор, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
Ілляшенко Наталія Сергіївна, д.е.н., доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 144 Thermal power engineering.
Name: Підвищення продуктивності тягодуттьових трактів котлів на основі удосконалення моделей аеродинамічних систем.
Supervisor: Арсірій Василь Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою прикладної екології та гідрогазодинаміки, Одеський національний політехнічний університет.
The date of the dissertation defense: 14 April 2021 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 22-ттл
Specialized Academic Council ДФ 41.052.016
Chairman of the board:
Баласанян Геннадій Альбертович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Абдулін Михайло Загретдинович, д.т.н., старший науковий співробітник, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Хлієва Ольга Яківна, д.т.н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 122 Computer sciences.
Name: Моделі та методи прийняття термінових антикризових рішень в управлінні псевдостійкими системами відповідального призначення.
Supervisor: Савєльєва Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 18 March 2021 - 12:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.006
Chairman of the board:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Крилов Віктор Миколайович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Бабілунга Оксана Юріївна, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Мещеряков Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський державний екологічний університет.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 05 Social and behavioral sciences.
Specialty: 051 Economics.
Name: Організаційно-економічне забезпечення розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства на інноваційній основі.
Supervisor: Бельтюков Євген Афанасійович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 16 March 2021 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Specialized Academic Council ДФ 41.052.014
Chairman of the board:
Волощук Лідія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.
Reviewers:
Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.
Ковтуненко Юрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.
Opponents:
Попович Олександр Сергійович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України.
Мартинюк Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 13 Mechanical Engineering.
Specialty: 136 Metallurgy.
Name: Technological process of obtaining castings from aluminum alloys by casting under low pressure based on the use of external influences.
Supervisor: Lysenko Tatiana, Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa National Polytechnic University.
The date of the dissertation defense: 12 March 2021 - 12:00
Address of the dissertation defense: Ukraine, Odessa, Shevchenko Avenue, 1, room 207, building 9.
Specialized Academic Council ДФ 41.052.001
Chairman of the board:
Stanovskyi Alexander, Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa National Polytechnic University.
Reviewers:
Prokopovich Igor, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Odessa National Polytechnic University.
Dotsenko Vadym, candidate of technical sciences, associate professor, Odessa National Polytechnic University.
Opponents:
Yamshinskij Mikhail, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Institute of Materials Science and Welding named after E.O. Paton.
Shalevska Inna, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Physico-technological Institute of Metals and Alloys.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 122 Computer sciences.
Name: Мова концептуального моделювання та методи для розробки баз даних зі багатоваріантною персистентністю.
Supervisor: Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, Мюлленбах Сабине, доктор, професор факультету комп’ютерних наук Університету прикладних наук м. Аугсбург.
The date of the dissertation defense: 19 February 2021 - 16:00
Address of the dissertation defense: https://us02web.zoom.us/j/86495173423?pwd=enczRndPRk5zTFF6TUJvTllSRGtGUT09
Specialized Academic Council ДФ 41.052.012
Chairman of the board:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Кунгурцев Олексій Борисович, к.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Філатов Валентин Олександрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 123 Computer engineering.
Name: Моделі та методи підвищення ефективності частотно-залежних компонент комп’ютерних систем.
Supervisor: Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 17 December 2020 - 15:30
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 509-ф
Specialized Academic Council ДФ 41.052.011
Chairman of the board:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Дрозд Олександр Валентинович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Лобачев Михайло Вікторович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Ліщинська Людмила Броніславівна, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Мусієнко Максим Павлович, д.т.н., професор, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 144 Thermal power engineering.
Name: Підвищення надійності та безпеки енергоустановок шляхом запобігання гідродинамічних ударів.
Supervisor: Мазуренко Антон Станіславович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 16 December 2020 - 13:30
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 15-ттл
Specialized Academic Council ДФ 41.052.010
Chairman of the board:
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
Афтанюк Валерій Валентинович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics.
Name: Оптимізація динамічних режимів електричних машин з використанням дробово-інтегральних регуляторів.
Supervisor: Бушер Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 11 December 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 207-у
Specialized Academic Council ДФ 41.052.009
Chairman of the board:
Петрушин Віктор Сергійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Римша Віталій Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Якімець Андрій Миронович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Титюк Валерій Костянтинович, д.т.н., доцент, Криворізький національний університет.
Копчак Богдан Любомирович, д.т.н., доцент, Національний університет “Львівська політехніка”.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 15 Automation and Instrumentation.
Specialty: 151 Automation and computer-integrated technologies.
Name: Підвищення енергетичної ефективності біогазової технології за рахунок пошуку комп’ютерно-інтегрованою системою управління найкращої структури її енергоустановок.
Supervisor: Давидов Валентин Олегович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 7 December 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Specialized Academic Council ДФ 41.052.004
Chairman of the board:
Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Гогунський Віктор Дмитрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Осадчий Сергій Іванович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Северин Валерій Петрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 15 Automation and Instrumentation.
Specialty: 151 Automation and computer-integrated technologies.
Name: Automation of control processes of the ARC PVD ion-plasma installation.
Supervisor: Tonkonogyi Vladimir, Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa National Polytechnic University.
The date of the dissertation defense: 7 December 2020 - 11:00
Address of the dissertation defense: Ukraine, Odessa, Shevchenko Avenue, 1, room 41-ttl
Specialized Academic Council ДФ 41.052.005
Chairman of the board:
Maksymov Maksym,Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa National Polytechnic University.
Reviewers:
Brunetkin Oleksander, Doctor of Technical Sciences,Associate Professor, Odessa National Polytechnic University.
Vodichev Vladimir, Doctor of Technical Sciences, Professor, Odessa National Polytechnic University.
Opponents:
Osadchy Sergey, Doctor of Technical Sciences, Professor, Central Ukrainian National Technical University.
Severyn Valery, Doctor of Technical Sciences, Professor, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute».
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 12 Information Technology.
Specialty: 121 Software engineering.
Name: Метод та програмні засоби інформаційної технології ідентифікації непараметричних динамічних моделей око-рухового апарату.
Supervisor: Фомін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 3 December 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Specialized Academic Council ДФ 041.052.007
Chairman of the board:
Положаєнко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Маєвський Дмитро Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Сперанський Віктор Олександрович, к.т.н., Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Атаманюк Ігор Петрович, д.т.н., професор, Миколаївський національний аграрний університет.
Палагін Володимир Васильович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 10 Natural sciences.
Specialty: 104 Physics and astronomy.
Name: Laplace’s method for description of the interference effects in proton-proton scattering and for Monte Carlo event generators.
Supervisor: Sharph Igor, Odessa National Polytechnic University.
The date of the dissertation defense: 20 November 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Shevchenko av, 1, Odessa-44, 517-t
Specialized Academic Council ДФ 41.052.003
Chairman of the board:
Tarasov Viktor, Odessa National Polytechnic University.
Reviewers:
Skalozubov Volodymyr, Odessa National Polytechnic University.
Kosenko Serhii, Odessa National Polytechnic University.
Opponents:
Vysotskii Volodymyr, Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Zhuk Olexander, Odesa I. I. Mechnikov National University
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 14 Electrical Engineering.
Specialty: 143 Nuclear power engineering.
Name: Удосконалення методики теплогідравлічного аналізу в рамках робіт по продовженню ресурсу корпусних реакторів.
Supervisor: Кравченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 13 November 2020 - 14:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Specialized Academic Council ДФ 41.052.002
Chairman of the board:
Корольов Олександр Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Погосов Олексій Юрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Комаров Юрій Олексійович, д.т.н., ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом».
Борисенко Володимир Іванович, д.т.н., Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy
Knowledge branch: 13 Mechanical Engineering.
Specialty: 131 Applied mechanics.
Name: Обґрунтування параметрів прямих пасивних редукційних клапанів з механічною системою управління.
Supervisor: Сидоренко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем проектування машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
The date of the dissertation defense: 13 November 2020 - 12:00
Address of the dissertation defense: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 18-ф.
Specialized Academic Council ДФ 041.052.008
Chairman of the board:
Оргіян Олександр Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Reviewers:
Гутиря Сергій Семенович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Яглінський Віктор Петрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Opponents:
Носко Павло Леонідович, д.т.н., професор, Національний авіаційний університет.
Ланець Олексій Степанович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».