You are here

Scientific reports

Підсумки наукової та науково-технічної діяльності Одеської політехніки
за минулий календарний рік:

 
   

Звіти навчально-наукових інститутів та факультетів Одеської політехніки
про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за минулий календарний рік:

 
   

Звіти кафедр Одеської політехніки 
про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за минулий календарний рік:

 
 • Кафедра автомобільного транспорту;
 • Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку;
 • Кафедра англійської філології та перекладу;
 • Кафедра атомних електростанцій;
 • Кафедра вищої математики та моделювання систем;
 • Кафедра германських мов і перекладу;
 • Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів;
 • Кафедра економіки підприємств;
 • Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком;
 • Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій;
 • Кафедра електричних машин;
 • Кафедра електромеханічної інженерії;
 • Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій;
 • Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту;
 • Кафедра загальної та медичної фізики;
 • Кафедра іноземних мов;
 • Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем;
 • Кафедра інформаційних систем;
 • Кафедра інформаційних технологій;
 • Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці й телекомунікація;
 • Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні;
 • Кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій;
 • Кафедра іспанської мови та спеціального перекладу;
 • Кафедра історії та етнографії України;
 • Кафедра комп’ютеризованих систем управління;
 • Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж;
 • Кафедра комп’ютерних систем;
 • Кафедра комп’ютерних технологій автоматизації;
 • Кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури;
 • Кафедра лінгводидактики;
 • Кафедра маркетингу;
 • Кафедра матеріалознавства та технології матеріалів;
 • Кафедра машинознавства та деталей машин;
 • Кафедра менеджменту;
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності;
 • Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації;
 • Кафедра міжнародних відносин та права;
 • Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування;
 • Кафедра обліку, аналізу і аудиту;
 • Кафедра органічних і фармацевтичних технологій;
 • Кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання;
 • Кафедра підприємництва і торгівлі;
 • Кафедра політології;
 • Кафедра польської мови;
 • Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки;
 • Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій;
 • Кафедра природничо-наукової підготовки;
 • Кафедра природознавчих наук;
 • Кафедра проектного навчання в IT;
 • Кафедра психології та соціальної роботи;
 • Кафедра радіоелектронних і телекомунікаційних систем;
 • Кафедра радіотехнічних пристроїв;
 • Кафедра системного програмного забезпечення;
 • Кафедра теоретичних основ хімії;
 • Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики;
 • Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики;
 • Кафедра теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій;
 • Кафедра технології води та палива;
 • Кафедра технології машинобудування;
 • Кафедра технології неорганічних речовин і екології;
 • Кафедра технології та управління ливарними процесами;
 • Кафедра української та російської мов;
 • Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності;
 • Кафедра фізики;
 • Кафедра фізичного виховання та спорту;
 • Кафедра філософії та методології науки.