Міжнародне співробітництво

Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Одеська політехніка, з метою входження у світовий простір вищої освіти та забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, здійснює міжнародне співробітництво відповідно до законодавства, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки з закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Основними напрямами міжнародного співробітництва університету є: 

 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • організація та проведення міжнародних літніх шкіл;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 • спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам та особам без громадянства  в Україні;
 • створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних та наукових  працівників для науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між університетом та іноземними партнерами;
 • залучення науково-педагогічних та наукових працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в науково-педагогічній та науковій роботі у Одеській політехніці;
 • направлення здобувачів вищої освіти Одеської політехніки на навчання у закордонних закладах вищої освіти;
 • сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти та наукових і науково-педагогічних працівників Одеської політехніки.

 

Зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти

Зовнішньоекономічна діяльність Одеської політехніки провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності університету є:

 • організація підготовки осіб з числа іноземних громадян та осіб без громадянства  до вступу у заклади вищої освіти України та осіб з числа громадян України до навчання за кордоном;
 • провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних здобувачів вищої освіти за акредитованими освітніми програмами, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
 • організація навчання здобувачів вищої освіти за кордоном;
 • виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

 

  Концепція інтернаціоналізації університету