В Навчально-науковому інституті публічної служби та управління Одеської політехніки відбулася публічна презентація результатів дисертаційного дослідження на тему «Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

24 березня 2022 року

24 березня 2022 року під головуванням доктора наук з державного управління, професора В.П. Марущака відбулася презентація результатів дисертаційного дослідження Ю. Ковтун на тему «Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

На початку заходу доктор наук з державного управління, професор С.Є. Саханєнко ознайомив учасників публічної презентації із вимогами та особливостями застосування нового Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.

Результати обговорення та проведення презентації було запропоновано відобразити у висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.