В Навчально-науковому інституті публічної служби та управління Одеської політехніки відбулась XXIII Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології»

28 квітня 2022 року

Метою конференції було дослідити особливості сучасного менеджменту, як у мирному житті, так і в повоєнний період.

Під час заходу учасники поділилися своїми думками, обговорили теоретичні та практичні питання стану, тенденцій та перспектив розвитку сучасного менеджменту.

В цьому році працювало 6 секцій:

  1. Новий менеджмент: інновації, інвестиції та диджиталізація.
  2. Стратегічний менеджмент і маркетинг.
  3. Світові тенденції розвитку менеджменту.
  4. Управління проєктами: еволюція технологій.
  5. Публічне управління та адміністрування.
  6. New Insights into Management (робоча мова секції – англійська).

Конференція об’єднала понад 110 студентів і науковців з Одеси, Харкова, Львова, Вінниці, Словаччини.

 

Перейти на сторінку конференції.