Здобувачі освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» прийняли участь у 57-й науковій конференції студентів і молодих дослідників Національного університету «Одеська політехніка»

11 травня 2022 року

Мета конференції - обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування, обговорення актуальних питань присвячених  проблемам та перспективам розвитку молодіжної науки в університеті.

Студенти та аспіранти обмінялися результатами власних досліджень з проблематики реформування публічного управління сферою регіонального туризму,  управління персоналом та оцінки їх ефективності, стратегічних пріоритетів державної політики щодо розвитку цифрової економіки, стратегічного планування розвитку території громади, залучення інвестицій як засіб розвитку місцевого самоврядування в Україні, стратегічних пріоритетів та моделей управління сталим розвитком регіону, аналізу проблематики транскордонного співробітництва, фінансової модернізації розвитку територіальних громад, визначення напрямів удосконалення державно-управлінських рішень, забезпечення економічного розвитку територіальних громад в післявоєнний період, взаємовпливів корпоративної культури та управління персоналом в публічному управлінні, іміджу державного службовця, тощо.

У конференції прийняв  участь 21 здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Національного університету «Одеська політехніка».