Науковці Одеської політехніки взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Етичні та соціальні виміри в державному управлінні та праві»

28 травня 2022 року

Захід відбувався з 26 по 28 травня в Інституті  права та адміністративних наук Університету Сучави «Stefan cel Mare» (Румунія). Метою Конференції була організація наукових дебатів, які генерують рішення проблем, що існують у сучасному європейському просторі. Робота наукового заходу проходила у межах 7-ми пленарних засідань:

 • Публічне право.
 • Господарське право.
 • Кримінальне та кримінально-процесуальне право.
 • Цивільне та цивільно-процесуальне право.
 • Міжнародне та європейське право.
 • Студентські наукові студії.
 • Нові виклики права та державного управління.

Науковці Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Одеської політехніки представили доповіді:

 1. Трансформація інвестиційної політики України в умовах нестаціонарної економіки: практичні підходи (Карпенко Л.М., д.е.н. і Іжа М.М., д.політ.н., професори кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій).
 2. Освіта парламентарів та її вплив на якість політичного лідерства (Колісніченко Н.М., д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних наук).
 3. Якість адміністративних послуг як показник рівня взаємодії між державою і громадянином в Україні (Лесик О.В. і Тодорова О.Л., к.держ.упр., доценти кафедри публічного управління та регіоналістики).
 4. Місцева демократія в умовах війни в Україні (Крупник А.С., к.політ.н., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики).
 5. Гуманітарні знання як чинник прийняття державно-управлінських рішень (Овчаренко С.В., д.філол.н., професор кафедри соціально-гуманітарних наук).
 6. Соціогуманітарний вимір українського сьогодення (Тітаренко Л.М., к.політ.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних наук; Гуцул А.Б., студент магістерської програми).
 7. Виклики бренд-орієнтованого управління вищою освітою в Україні в умовах воєнного стану (Волошенюк А., аспірантка).