Атестаційною колегією МОН України затверджено рішення про утворення в Одеської політехніці спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук за економічними науковими спеціальностями

12 червня 2022 року

Згідно наказу МОН України від 06.06.2022 № 530 в Одеської політехніці утворена спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук Д 41.052.10. Профіль ради: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).