Товариство з обмеженою відповідальністю «Ю-КОНТРОЛ» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Лінія» – нові партнери Інституту економіки та менеджменту!

12 червня 2022 року

В цей нелегкий для України час економісти-політехніки продовжують працювати та налагоджують нові зв’язки щодо співпраці. Так, за ініціативи дирекції Інституту було укладено Договір про співпрацю Державного університету «Одеська політехніка» із ТОВ «Нова Лінія». Відповідно до умов договору сторони зобов’язуються співпрацювати в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної роботи, інформаційних та консультативних послуг, взаємного обміну досвідом і підвищення кваліфікації з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування на виробництві здобувачами вищої освіти, які навчаються на освітніх рівнях бакалавра, магістра та доктора філософії.

Також, враховуючи важливість і загальну зацікавленість у розвитку співпраці, було укладено Меморандум про взаємодію і співпрацю Одеської політехніки із ТОВ «Ю-КОНТРОЛ». Сторони домовились вживати спільних зусиль для розвитку громадянського суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу; провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності у сфері використання відкритих даних, розробки відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програмам та навчальних планів; поширення знань та інформації з питань запобігання корупції і забезпечення прозорості ведення бізнесу в Україні.