В Одеському національному політехнічному університеті Центром забезпечення якості вищої освіти спільно з Радою з якості освітньої діяльності розпочато серію тренінгів для співробітників випускових кафедр

16 лютого 2021 року

Головною метою тренувань є обмін напрацюваннями в рамках підготовки до акредитації освітніх програм, що реалізуються в Одеському національному політехнічному університеті, з урахуванням досвіду попередніх акредитацій. 

Серію тренінгів розпочато зустріччю із працівниками Навчально-наукового інституту електромеханіки та енергоменеджменту. Особлива увага при цьому приділялась основним труднощам, які виникають на кафедрах при підготовці до заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми, критеріями оцінювання якості освітньої програми, процедурним питанням процесу акредитації. 

До закінчення 2020-2021 навчального року планується проходження акредитації з чотирьох освітніх програм першого (бакалаврського), однієї освітньої програми другого (магістерського) та восьми освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.