Зустріч з представником НАЗЯВО Олександром Длугопольським. Рада з якості та Центр забезпечення якості вищої освіти Державного університету «Одеська політехніка» продовжує серію дискусійних майданчиків та навчання Гарантів освітніх програм.

26 травня 2021 року

26 травня в Державному університеті "Одеська політехніка" відбулася зустріч з тренером Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олександром Длугопольським.

Під час зустрічі, обговорювались дискусійні питання, пов’язані з акредитацією освітніх програм, позитивні та негативні практики ЗВО України відповідно до критеріїв оцінки якості освітніх програм під час акредитації. Особливу увагу було приділено акредитації освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD).