Відбувся тренінг для гарантів і членів груп забезпечення освітніх програм Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій

7 червня 2021 року

В рамках підготовки до акредитації освітніх програм всіх освітніх рівнів Центр забезпечення якості вищої освіти спільно з Радою з якості освітньої діяльності університету продовжує серію ознайомлювально-навчальних тренінгів.

Чергова зустріч відбулася зі співробітниками випускових кафедр Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій. На ній було докладно розглянуто процедуру формування звіту самоаналізу освітньої програми, проаналізовано основні виклики, які постають перед групою забезпечення в процесі підготовки до зустрічі з експертною групою та приділено увагу до формування доказової бази до звіту.