Атестаційною колегією МОН України затверджені рішення про присудження наукового ступеня доктора та кандидата наук викладачам Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Державного університету «Одеська політехніка»

12 липня 2021 року

Наукова школа інноваційної трансформатики поповнилася чотирма докторами та сьома кандидатами наук, які займаються науковими дослідженнями економічних проблем в умовах сучасних економічних трендів.

Ступень доктора економічних наук присуджено:

 • Башинська Ірина Олександрівна – доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту;
 • Дорошук Ганна Анатоліївна – доцент кафедри менеджменту;
 • Малін Олександр Львович – доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту;
 • Продіус Оксана Іванівна – завідувач кафедри менеджменту.

Ступень кандидата економічних наук присуджено:

 • Антощук Віталій Миколайович – асистент кафедри міжнародного менеджменту та інновацій;
 • Капустян Ірина Володимирівна – асистент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій;
 • Ковалик Оксана Анатоліївна – старший викладач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій;
 • Лінгур Любов Миколаївна – старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій;
 • Парʼєва Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту;
 • Парʼєва Олександра Олександрівна – старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту;
 • Скрипник Наталія Анатоліївна – старший викладач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій.