В Одеській політехніці відкритто англійський мовний центр «LINGUA FRANCA»

8 вересня 2021 року

Новий навчальний рік в Державному університеті «Одеська політехніка» видався насиченим цікавими подіями, одна з яких – урочисте відкриття мовного центру «LINGUA FRANCA» на базі Кафедри англійської філології та перекладу Українсько-німецького навчально-наукового інституту. На відкритті мовного центру були присутні ректор університету Г.О. Оборський, проректори С.А. Нестеренко, Д.В. Дмитришин, В.С. Шобік, директор Українсько-німецького навчально-наукового інституту В.Ф. Семенюк, завідувачка Кафедри англійської філології та перекладу Т.І. Домброван, представники інших підрозділів університету, а також викладачі Кафедри англійської філології та перекладу і здобувачі вищої освіти. 

«LINGUA FRANCA». Чому така назва? У перекладі з латинської, це засіб спілкування людей, які є носіями різних мов, інакше кажучи, – мова міжетнічного / міжнародного спілкування. Саме такою наразі є англійська мова, адже володіння нею відкриває широкі можливості для успішної інтеграції у світовий науковий та економічний простір.

Відкриття мовного центру – це значна подія не тільки для Кафедри англійської філології та перекладу та студентів спеціальності «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»). Навчатися в мовному центрі зможуть здобувачі вищої освіти з інших спеціальностей Одеської політехніки, які прагнуть поглибити знання англійської мови і посилити свій потенціал на ринку праці. Центр відкритий також і для викладачів університету, які прагнуть підвищити рівень володіння англійською мовою, адже багато дисциплін в університеті викладаються іноземними мовами.

Центр оснащений комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет, проектором для перегляду і обговорення відео, бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури, аудіо- та відеотекою.

Ректор університету Г.О. Оборський привітав присутніх і наголосив на важливості відкриття мовного центру в політехнічному закладі вищої освіти, оскільки вільне володіння англійською мовою здобувачів є запорукою їхньої конкурентноспроможності, а для викладачів відкриває нові можливості для професійного зростання та інтеграції у міжнародну наукову спільноту.