XIІІ наукова Інтернет-конференція для аспірантів та докторантів «Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи»

Переглянути всі наукові конференції
27 травня 2022

Загальна інформація

До участі у конференції запрошуються аспіранти, докторанти, науковці, викладачі, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Мета інтернет-конференції – обговорення проблем розвитку публічного управління в Україні та світі.

Робочі мови конференції:

 • українська;
 • польська;
 • англійська.

Форми участі у конференції:

 • пленарна доповідь;
 • секційна доповідь;
 • публікація без доповіді.

 

Секції конференції

Секція № 1 Теорія та історія публічного управління.
Секція № 2 Механізми публічного управління.
Секція № 3 Публічна служба.
Секція № 4 Місцеве самоврядування.

 

  Умови участі

  Для участі в Інтернет-конференції необхідно до 20 травня 2022 року надіслати поштою, електронною поштою або подати особисто до оргкомітету:

  • анкету учасника, яка містить відомості про автора (форма додається);
  • тези доповіді (вимоги до змісту й оформлення додаються);
  • пропозиції до проекту рекомендацій Інтернет-конференції.

  Оргкомітет має право відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці Інтернет-конференції чи встановленим вимогам щодо змісту й оформлення.

   

  Збірка тез конференції

  За результатами роботи конференції буде видана збірка тез конференції.

  Кожний охочий зможе БЕЗКОШТОВНО завантажити pdf-файл збірки тез, який будо розміщено на сайті університету.

   

  Вимоги до подання електронної версії тез доповіді

  Матеріали подаються у вигляді тез (до 4 сторінок), набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman, кегель – 13, міжрядковий інтервал – 1,5; береги: угорі – 2 см, знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см; мова українська (для зарубіжних учасників – російська або англійська). 

  Назва файлу – прізвище й ім’я учасника Інтернет-конференції латинськими літерами.

  У правому верхньому куті подаються відомості про автора українською мовою (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи та посади, поштова адреса, контактний телефон), номер та назва секції. 

  Нижче по центру наводиться назва тез доповіді, основний текст і список використаних джерел. У тексті обов’язкові посилання на літературні джерела.

  Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після тексту. Бібліографічний опис виконується відповідно до національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» або ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

  Тези доповідей на Інтернет-конференції будуть публікуватись без додаткового редагування.