ІПСУ ▪ Інститут публічної служби та управління

КОГО МИ ГОТУЄМО

Інститут готує фахівців і керівників для органів публічної влади та менеджерів для підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Наші випускники – це креативні й талановиті фахівці нової генерації, здатні вирішувати складні проблеми в умовах перманентної економічної кризи, браку коштів, прогнозної невизначеності та під час реформування системи публічного управління. З 1996 року в інституті підготовлено майже 14000 управлінців, які обіймають ключові посади в органах державної влади й місцевого самоврядування України, а також у банківській, фінансовій та інвестиційній сферах.

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

В Україні відбуваються кардинальні зміни в усіх сферах суспільного життя, зумовлені процесами глобальних соціально-економічних та цивілізаційних трансформацій. Такі виклики потребують модернізації системи публічного управління. Дієва система державного управління та місцевого самоврядування є одним з основних факторів конкурентоспроможності держави. Крім того, ефективна система публічного управління є основною передумовою демократичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права.

Усе це вимагає підготовку сучасних, висококваліфікованих, компетентних кадрів, здатних професійно, оперативно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного і поточного управління публічною сферою в регіонах та на місцях.

ХТО НАВЧАЄ

Інститут публічної служби та управління об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, центри, що провадять та супроводжують освітню діяльність і здійснюють наукові дослідження.

На сьогодні науково-педагогічні кадри інституту – це креативні, успішні фахівці, більшість з яких мають досвід практичної роботи в органах публічної влади і бізнес-структурах, 80 % з яких – професори, доктори наук, доценти і кандидати наук.

Троє досвідчених науково-педагогічних працівників мають Почесне звання “Заслужений працівник освіти України”, один – Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Викладачі інституту є визнаними експертами з питань стратегічних комунікацій та формування довіри до органів влади; інформатизації та електронного урядування; податково-бюджетної децентралізації, запровадження програмно-цільового бюджетування на рівні об’єднаних громад, програмування соціально-економічного розвитку; децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування; ефективного управління об’єднаними територіальними громадами через самоорганізацію населення; розвитку туристичної інфраструктури; європейської інтеграції та інвестиційної діяльності; державних закупівель та інших. Науковці інституту приймають участь у реалізації Проектів міжнародної технічної допомоги.

До навчального процесу в інституті традиційно залучаються кращі науково-педагогічні та наукові кадри з інших закладів вищої освіти, закордонні вчені, фахівці-практики, які мають успішний досвід роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування, приватному секторі.

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Щорічне оновлення освітніх програм і навчальних планів за участю потенційних роботодавців забезпечує формування відповідних компетентностей для подальшої успішної роботи за фахом.

Інститут має повний цикл підготовки «бакалавр – магістр – доктор філософії – доктор наук».

Підготовка в інституті орієнтована на оволодіння новітніми технологіями управління, методами бізнес-аналізу, прогнозування та вирішення реальних управлінських ситуацій. Навчання проводиться з використанням case-study, майстер-класів, тренінгів і відбувається в спеціалізованих аудиторіях, оснащених сучасною комп’ютерною, проекційною технікою та мультимедійними пристроями.

В інституті сформувалися відомі в країні наукові школи за відповідними напрямами галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Наукова робота інституту зосереджена на дослідженні фундаментальних, прикладних проблем державного управління. Значна частина досліджень виконується на замовлення органів публічної влади, результати яких застосовуються на практиці, насамперед у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Додатково під час навчання студенти мають можливість: досконало вивчити одну з європейських мов (англійська, німецька, французька); пройти стажування або семестровий курс навчання в закордонних навчальних закладах-партнерах; щорічно в зарубіжних стажуваннях беруть участь десятки студентів; поринути в насичене студентське життя, взяти участь у цікавих поїздках та екскурсіях, зустрічах з відомими людьми, концертах, конкурсах, відвідуванні театрів і музеїв, спортивних змаганнях, «квестах».

В інституті сформована інноваційна корпоративна культура, основними рисами якої є довірлива родинна, але вимоглива атмосфера у взаємовідносинах керівників, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, їх батьків та роботодавців, спрямована на інноваційну діяльність, дружню підтримку та саморозвиток, що дозволяє досягти поставлені цілі.

Вдале розташування в курортній зоні міста інституту та дев’ятиповерхового гуртожитку готельного типу з кімнатами на дві особи, їдальня, буфет – все це дозволяє студентам не відволікатися на побутові питання. Поряд знаходяться бібліотека, навчальні аудиторії, підрозділи, є безкоштовний доступ до WI-FI. Студенти інституту мають можливість користуватися спорткомплексом, базою відпочинку на Кароліно-Бугазі та ще багато чим.

Наші випускники цінуються роботодавцями та працевлаштовуються за фахом з достойною оплатою праці на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності. Зокрема, в органах державної влади на посади державних службовців і в територіальних громадах – посадовцями виконавчих органів та апаратів рад, фахівцями в бюджетних установах та організацях, менеджерами в комунальних підприємствах.

Серед студентів і випускників інституту є народні депутати і депутати місцевих рад, керівники та фахівці центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, голови та заступники голів обласних/районних державних адміністрацій, голови та заступники голів обласних/районних рад, міські/селищні/сільські голови, посадові особи силових структур, топ-менеджери бізнес-структур, діячі мистецтва і культури, науковці, які працюють в інших закладах вищої освіти.

Контакти
+38 048 705-84-81