Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва в енергетиці

Галузь знань: 
15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація: 
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва в енергетиці
ID: 50810
Наявність акредитації: 
Так.
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом магістра;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі:
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Беглов Костянтин Вячеславович
Особливості реалізації програми
Академічні та професійні права випускників
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання