Кафедра комп'ютерних технологій автоматизації

Освітні напрями кафедри

Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в енергетиці.

Проектування, будова та обслуговуваня систем автоматизації промислових підприємств та бізнес-процесів підприємств.

Управління технологічними процесами з метою зменшення витрат на виробництво.

Вдосконалення систем керування складними системами зі змінною структурою.

Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для керування технологічними процесами.

Створення та дослідження систем керування на базі нейронних мереж та нечіткої логики.
 

Наукові напрями кафедри

Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС за рахунок автоматизації.

Комплексна діагностика стану ядерного палива в процесі його експлуатації.

Автоматичне управління процесом спалювання палива змінного складу.

Моделювання об'єктів автоматизації.

Автоматизація об'єктів управління змінної структури.

Застосування теорії нечітких множин для управління технологічними об'єктами.

Дослідження і управління когенераційними енергетичними установками.