Department of Nuclear Power Plants

Scientific directions of the department
  • Підвищення ефективності функціонування обладнання атомних електричних станцій;
  • Підвищення надійності та безаварійності енергоблоків атомних електричних станцій;
  • Модернізація засобів забезпечення ядерної безпеки АЕС;
  • Розвинення системи радіаційного моніторингу та радіаційної безпеки АЕС;
  • Удосконалення методів та систем поточного контролю та режимної діагностики обладнання АЕС;
  • Моделювання і аналіз ядерно-фізичних та тепло-гідравлічних процесів в основному та допоміжному устаткуванні АЕС;
  • Дослідження і розробка методів та засобів забезпечення фізичного захисту АЕС.