Department of Electromechanical Engineering

Educational directions of the department

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Інженерія розумних електротехнічних систем.

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Електромеханічні системи з комп’ютерним управлінням.

Загальноосвітня підготовка з теоретичних основ електротехніки, теорії електричних та магнітних кіл, загальної електротехніки, метрології та електричних вимірювань та електроматеріалознавства.

Scientific directions of the department

Розробка та дослідження двигунів та генераторів постійного струму з безобмотковим ротором.

Дослідження усталених та перехідних процесів в кабельних лініях електропередачі.

Надійність програмного забезпечення.

Інтернет речей.

Розробка автоматизованих електромеханічних систем з поліпшеними статичними, динамічними і енергетичними характеристиками для промислових і побутових робочих машин, транспортних засобів і дослідження режимів їх роботи в усталених та динамічних режимах на математичних моделях.