Department of Economic Cybernetics and Information Technologies

Educational directions of the department

Економіка.

Економічна кібернетика.

Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності.

Прикладна економіка.

Scientific directions of the department

Математичні методи моделювання, прогнозування та оптимізації економічних систем.

Комп'ютерне моделювання економічних систем на різних рівнях управління.

Нечіткі експертні системи в економічних дослідженнях.