Chair of Enterprise Economics

Educational directions of the department

Економіка.

Економіка підприємства.

Scientific directions of the department

Інноваційно-інвестиційна діяльність промислового підприємства та його конкурентоспроможність.

Організаційно-методичне забезпечення формування потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства: методологія і практика.

Методологічні основи дослідження ринку капіталу в трансформаційній економіці.

Стратегія економічного розвитку  підприємства: теорія і практика.