Department of Information Technologies

Educational directions of the department

Інформаційні системи і технології.

Scientific directions of the department

Комплексне проектування програмованих засобів цифрової обробки сигналів;

Платформи корпоративних інформаційних систем, розподілені інформаційно-аналітичні системи;

Інформаційно-технологічне забезпечення функціонально-топологічних структур розподілених систем за критеріями живучості;

Моделі підтримки прийняття рішень на основі апарату нечітких множин;

Математичне моделювання та оптимальне управління;

Проектування електронних вузлів комп'ютерної схемотехніки.