Department of computer intellectual systems and networks

Educational directions of the department

Комп'ютерна інженерія.

Комп'ютерні системи та мережі.

Інтернет-речей.

Scientific directions of the department

Розробка моделей протоколів для дротових і бездротових комп'ютерних мереж;

Розробка методів синтезу мережевих структур, планування вводу мереж в експлуатацію, вибір параметрів протоколів;

Розробка інструментальних засобів і інформаційних технологій реінжинірингу і моніторингу корпоративних комп'ютерних мереж.

Розробка моделей та методів обробки тензометричних сигналів;

Розробка моделей та методів аналізу інформаційних систем обліку вантажопотоків;

Розробка апаратно-програмних засобів для побудови інформаційних тензометричних систем.

Розробка моделей, методів та засобів робочого діагностування цифрових компонентів для обробки наближених даних;

Розробка моделей, методів та засобів робочого діагностування інформаційно-керуючих систем критичного застосування;

Розробка моделей, методів та засобів ресурсозбереження в проектуванні та діагностування компю'терних систем та їх компонентів;

Розробка методів синтезу тестів для комп'ютерних систем;

Розробка моделей взаємодії паралельних комп'ютерних систем;

Розробка методів аналізу та синтезу паралельних комп'ютерних систем;

Розробка мови опису паралельних комп'ютерних систем;

Побудова інструментальних засобів проектування апаратного забезпечення паралельних комп'ютерних систем.

Розробка методів багатокритеріальної нечіткої оптимізіції;

Розробка мов нечіткої логіки для вирішення задач моніторингу обчислювальних ситем;

Розробка методів аналізу ризиків із застосуванням нечіткої логіки;

Розробка мультиагентних інтелектуальних систем, основаних на принцивах нечіткої логіки.